• Werknemers op school krijgen nog wel eens te maken met agressie en geweld. Halt geeft daarom honderd gratis voorlichtingslessen aan scholen om leerlingen, ouders en onderwijspersoneel bewust te maken van het belang van het veilig kunnen lesgeven. Scholen die gebruik willen maken van een voorlichtingsles kunnen tot 11 oktober via Halt een les aanvragen.

  • Waar raken de vele stelselwijzigingen voor de jeugd elkaar? U hoort het op de landelijke LVO-dag, die op 9 oktober a.s. in zal plaatsvinden in Utrecht. Leden van de PO-Raad krijgen korting op de toegangsprijs.

  • Leden van de PO-Raad kunnen korting krijgen voor een seminar over crisiscommunicatie in het onderwijs. Het seminar vindt op donderdag 24 november plaats in de regio Utrecht (de exacte locatie wordt...