• Dagblad de Telegraaf besteedt vanochtend aandacht aan ons pleidooi om de fusietoets af te schaffen en de regelgeving rondom samenwerkingsscholen te vergemakkelijken. Op die manier zouden basisscholen meer het hoofd kunnen bieden aan het dalende aantal leerlingen. Aan het woord komen Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en schoolbestuurder René van Harten van de Stichting Lek en IJssel in IJsselstein.

  • Schoolbesturen en scholen kunnen nog tot uiterlijk 1 december hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Wijzigingen die na 1 december worden aangebracht, tellen voortaan niet meer mee voor het vaststellen van de bekostiging.

  • Scholen kunnen voortaan gratis gebruik maken van het online Scenariomodel Primair Onderwijs. Daarmee kunnen zij makkelijker een prognose maken van bijvoorbeeld leerlingenaantallen. Ook is het scenariomodel verrijkt met nieuwe functionaliteiten.