• De website leerlingendaling.nl schrijft in opdracht van de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW al enkele jaren over krimp in het primair en voortgezet onderwijs. In een zogenoemde longread over leerlingendaling in het voorgezet onderwijs staan de belangrijkste lessen die het primair onderwijs rondom leerlingendaling heeft geleerd.

  • Na een geslaagde eerste editie, organiseert het accountteam leerlingendaling van het ministerie van OCW op 2 november 2017 een tweede editie ‘‘Succesverhalen leerlingendaling in primair en...

  • In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer op 6 juni het wetsvoorstel toekomstbestendig onderwijsaanbod aangenomen. Dit wetsvoorstel vereenvoudigt het om scholen om te zetten, uit te breiden met een richting of te verplaatsen. Schoolbesturen worden met deze maatregelen in staat gesteld om beter te kunnen anticiperen op leerlingendaling.

  • Staatssecretaris Dekker van Onderwijs ziet geen aanleiding om samenwerkingsvormen tussen schoolbesturen bij wet te verbieden, zoals de SGP heeft voorgesteld. Wel waarschuwt Dekker in een brief aan de Kamer dat besturen het verbeteren van de onderwijskwaliteit voorop moeten stellen bij hun samenwerking en dat zij moeten waken voor het behoud van hun autonomie.

  • Het merendeel van de schoolbesturen in het primair onderwijs is zich bewust van leerlingendaling. Ook werken zij op regionaal niveau volop samen met gemeenten en ouders om de gevolgen van deze leerlingendaling op te vangen. Dat stelt staatssecretaris Dekker (Onderwijs) in zijn brief aan de Tweede Kamer.

  • Leerlingendaling.nl wil graag weten of u de site kent en of u er vindt wat u zoekt. De site moet schoolbestuurders ondersteunen bij de uitdagingen die gepaard gaan met de leerlingendaling als gevolg van de bevolkingskrimp.

  • Leerlingendaling heeft behoorlijk wat consequenties, maar hoe moeten scholen in het primair onderwijs daarmee omgaan? Reinier Goedhart, beleidsadviseur bij de PO-Raad staat scholen bij in financiële vraagstukken. Op de website leerlingendaling.nl vertelt hij hierover.

  • De Tweede Kamer wil eerst een veldraadpleging afwachten, voordat tot aanpassing van de fusietoets wordt overgegaan. Dit werd dinsdag duidelijk uit de stemming over de moties uit het krimpdebat. Voor de PO-Raad duurt het allemaal veel te lang. Zij maakt zich al geruime tijd hard voor het weghalen van regels die samenwerking om krimp het hoofd te kunnen bieden belemmeren. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen rondom dit thema en de acties van de PO-Raad.

  • Starre regels belemmeren scholen in hun pogingen om leerlingendaling goed het hoofd te kunnen bieden. Daardoor dreigen zij de deuren te moeten sluiten. Dat stelden de PO-Raad en de VO-raad in het Algemeen Dagblad op 7 december.

  • Dagblad de Telegraaf besteedt vanochtend aandacht aan ons pleidooi om de fusietoets af te schaffen en de regelgeving rondom samenwerkingsscholen te vergemakkelijken. Op die manier zouden basisscholen meer het hoofd kunnen bieden aan het dalende aantal leerlingen. Aan het woord komen Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en schoolbestuurder René van Harten van de Stichting Lek en IJssel in IJsselstein.

Pagina's