• Een meerderheid in de Tweede Kamer hecht, net als de PO-Raad, groot belang aan flexibele routes voor instromende leraren, met daarbij ook aandacht voor academische verdieping en loopbaanperspectief. De Tweede Kamer debatteerde op 18 november over leraren en lerarenbeleid. Staatssecretaris Dekker heeft toegezegd onderzoek te doen naar het loongebouw in het primair onderwijs.

 • Vandaag debatteert de Tweede Kamer over leraren en lerarenopleidingen, mede naar aanleiding van de voortgangsrapportage Lerarenagenda. In de aanloop naar dit debat heeft de PO-Raad een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om een overzicht te geven van álle inspanningen op HR-gebied. De PO-Raad vraagt aan de Tweede Kamer om niet alleen naar de inspanningen in het kader van de Lerarenagenda te kijken, maar ook naar de uitvoering van de afspraken uit het Bestuursakkoord.

 • Vandaag reed een bijzondere trein dwars door Nederland. De trein was het startsein van de campagne ‘Veel Meer Meester’, die jonge mannen moet interesseren voor een baan als leerkracht basisonderwijs. De PO-Raad ondersteunt dit doel en reed mee met een eigen coupé vol enthousiaste leerkrachten.

 • De eerste jaren voor de klas zijn pittig. Om startende leraren een steun in de rug te geven, bieden schoolbesturen hen coaching. Op de internationale dag van de leraar staat de PO-Raad hierbij stil. Een verslag uit de praktijk van Leeuwarden en Den Haag.

 • Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt en deze krimp zet naar verwachting de komende jaren door. Het gevolg hiervan is dat er minder leerkrachten nodig zijn en de baankansen voor de jonge leraar dus gering zijn. De afgelopen tijd hebben verschillende media dit thema onder de aandacht gebracht. Ook de PO-Raad onderstreept het belang van dit thema en maakt zich al langer hard voor het behoud van jonge leerkrachten om tekorten op termijn te voorkomen.

 • Tot en met vrijdag 1 mei 2015 kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2015. Uit alle aanmeldingen kiest een vakjury de uiteindelijke winnaars uit het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

 • Bij de invoering van de CAO PO 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt over het inplannen van pauzes voor leraren. De PO-Raad biedt schoolbesturen hierbij ondersteuning. In de bijlage worden de regels rondom de pauze uiteengezet en worden enkele ideeën gepresenteerd voor het organiseren van pauzes.

 • Onderwerp
  23-12-2014

  In het primair onderwijs werken zo’n 170.000 leraren en andere medewerkers die dagelijks het verschil maken voor leerlingen. Hun kwaliteit is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs.

 • De Tweede Kamer is zoekende naar een nieuwe balans tussen regels en ruimte voor het onderwijs. Dat is opvallend tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting op donderdag 6 november. De roep om ruimte blijkt uit de aandacht die de Kamerleden besteden aan de wijze waarop de Inspectie van het Onderwijs zou moeten werken. Anderzijds stellen ze veel vragen over de precieze besteding van middelen.

 • “De leraar maakt het verschil’, zo begint de voortgangsrapportage lerarenagenda die de minister en de staatssecretaris van Onderwijs onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In de brief wordt gerapporteerd over de voortgang van de lerarenagenda, die precies een jaar geleden, op de dag van leraar 2013 uitkwam. De algemene conclusie is dat het onderwijsveld op de goede weg is.

Pagina's