• Toen ik les gaf in het voortgezet onderwijs mocht ik ieder jaar ook een aantal leerlingen toespreken bij de diploma-uitreiking. Dat waren de momenten waarop ik voelde waarom ik dat beroep had gekozen: Ik was zo trots op al die leerlingen die ik de jaren daarvoor had zien uitgroeien tot jong volwassenen. Op zo’n moment is het een goed gevoel dat je daar een bijdrage aan hebt geleverd. En vooral als je daar kinderen ziet staan bij wie het leren minder gemakkelijk ging, aan wie je een extra zetje hebt gegeven, of het vertrouwen dat ze er zouden komen. Dat is zo motiverend.

  • Femke Cools en Joke Lorist-Klappe mogen zich een jaar lang Leraar van het Jaar 2014 noemen voor het primair onderwijs. De PO-Raad feliciteert hen met het behalen van deze titel.

  • De kwaliteit van het onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de leraar. Het is daarom essentieel dat schoolbesturen een goed inzicht hebben in de kwaliteiten van hun leerkrachten. Om dit inzicht te verkrijgen, gebruiken veel scholen observatie-instrumenten die de didactische vaardigheden van leraren in beeld brengen. De PO-Raad heeft een vragenlijst opgesteld om inzicht te verkrijgen in instrumenten die al worden gebruikt en in de behoefte die er is. De PO-Raad roept zowel bestuurders, schoolleiders en P&O’ers daarom op de vragenlijst in te vullen. Doet u mee?

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de afspraken die hij met de PO-Raad heeft gemaakt om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. In juli bereikten ze daarover al een akkoord: het Bestuursakkoord Primair Onderwijs.

  • Schoolbesturen die een startende leraar voor de klas willen, kunnen daarvoor vanaf vandaag subsidie aanvragen via de subsidieregeling Jong en Oud. Zij ontvangen een subsidie voor 20 procent van de loonkosten wanneer zij een langdurig werkloze jonge leerkracht in dienst nemen. De subsidieregeling is een van de maatregelen uit het sectorplan primair onderwijs waarmee banen voor leraren behouden blijven en jonge leerkrachten kunnen worden aangetrokken.

  • Op 10 juni lanceerden PO-Raad en VO-raad het Steunpunt Opleidingsscholen. Het steunpunt van, voor en door opleidingsscholen draagt bij aan professionalisering van leraren, ontwikkeling van scholen en versterken van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De lancering van het steunpunt vond plaats tijdens de startbijeenkomst, welke druk bezocht werd door leraren/ mentoren, schoolbestuurders/ schoolleiders, projectleiders en coördinatoren van (academische) opleidingsscholen.

  • Op de voorpagina van Dagblad Trouw van 27 mei 2014 reageert Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, op het essay van Edith Hooge over onderwijsbestuur. Hooge stelt dat scholen waar veel juffen in deeltijd werken, zorgen voor 'eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren', aldus de krant. Den Besten wil niet direct zeggen dat het deeltijdwerk problematisch is.

  • De Onderwijscoöperatie organiseert op 8 oktober 2014 voor de tweede maal Het Lerarencongres. een congres van, voor en door de leraar plaats. Op het Lerarencongres kunnen leerkrachten kennismaken...

  • Beginnende pabo-studenten moeten vanaf september 2015, nog voordat ze aan hun opleiding beginnen, aantonen dat ze voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Minister Jet Bussemaker (onderwijs) riep de onderwijsinstellingen onlangs per brief op hun aankomende studenten op de hoogte te stellen van deze nieuwe toelatingseisen.

  • Op vrijdag 27 juni 2014 organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO)  een informatiebijeenkomst voor leraren die een promotiebeurs willen aanvragen. De bijeenkomst...

Pagina's