• Steeds meer mannen willen leraar worden en beginnen aan de Pabo. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begonnen in 2013 1641 mannen aan een opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Dat is ongeveer 16 procent meer dan een jaar eerder.

  • Welke competenties worden van docenten verwacht als het gaat om het zelf kunnen ontwerpen van curricula op het niveau van de klas, en het verantwoord gebruiken van digitale media ten behoeve van...

  • In het primair onderwijs kunnen zo’n 1400 jonge leraren extra aan de slag. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) heeft het sectorplan goedgekeurd dat hiervoor door het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds is ingediend.

  • Leraren die een bachelor- of masteropleiding willen volgen, kunnen vanaf 1 april weer een Lerarenbeurs aanvragen. Met deze beurs kunnen zij een (deel van een) bachelor- of masterstudie betalen, een premaster of schakeltraject. De inschrijftermijn loopt tot 31 mei 2014.

  • Tot en met vrijdag 11 april kan iedereen zijn of haar favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2014 via www.deleraarvanhetjaar.nl.Uit alle aanmeldingen kiest een deskundige jury een winnaar voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs.

  • Schoolbesturen hebben tot 31 mei 2014 de tijd om koppels van beginnende en ervaren leraren aan te melden voor het project ‘Vierslagleren’. Tweehonderd beginnende leraren krijgen daardoor de komende twee jaar de mogelijkheid lessen over te nemen van doorgewinterde collega’s. Zij krijgen daarna een vaste baan van 0,4 fte.

  • Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) willen voorkomen dat beginnende leerkrachten vroegtijdig afhaken. Ze investeren daarom tachtig miljoen euro in zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo’s en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen, zo kondigden ze deze week aan.

  • Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, nam op woensdag 10 december deel aan het VSNU-café over de 'De nieuwe leraar in 2025'. Ze debatteerde onder meer met leraren, Kamerleden en Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, over het professionaliseren van leraren. Ze pleitte voor meer diversiteit in lerarenteams

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zal nog dit jaar inzicht geven in de ontwikkeling van de klassengrootte in het primair onderwijs.

  • Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad is een van de deelnemers aan het VSNU-café De nieuwe leraar in 2025’. het VSNU-Café is een politiek café waarin de actualiteit rondom het (hoger) onderwijs in een informele setting wordt besproken.

Pagina's