• Bevoegde leraren in het po tot en met het hbo kunnen vanaf januari aanstaande een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. In 2014 zijn circa 90 beurzen beschikbaar. Er zijn twee aanvraagrondes: van 1 januari tot 12 maart en van 2 juli tot 2 september.

  • In de hele wereld is bekend dat het onderwijs in Finland goed is. Finland staat wat dat betreft in de top 3 van de wereld. De Finnen zijn buitengewoon trots op hun onderwijsresultaten, die zij toeschrijven aan hun onderwijsstelsel. Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad, ging er op bezoek. Een verslag van de Finse lessen die ze leerde.

  • De PO-Raad onderschrijft dat de kwaliteit van de leraar centraal moet staan in de Lerarenagenda 2013-2020, die minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op 4 oktober hebben gepresenteerd. De PO-Raad vindt de rol van werkgevers hierin nog wat onderbelicht. De vereniging maakt dan ook graag afspraken over de uitvoering van de agenda, om schoolbesturen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen.

  • Zes leraren in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs maken kans om Leraar van het Jaar te worden. Zij zijn door leerlingen, ouders en hun collega’s genomineerd voor deze titel. Op 5 oktober, op de internationale Dag van de leraar, wordt bekend wie de titel krijgen.

Pagina's