• Er is groen licht voor de universitaire lerarenopleiding. Dat is wat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend heeft gemaakt. Ze volgt daarmee het positieve advies op van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het CDHO heeft de aanvraag van de nieuwe opleiding, die door de Radboud Universiteit is ingediend, zorgvuldig onderzocht. De PO-Raad stond samen met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) aan de wieg van de universitaire lerarenopleiding en is dan ook verheugd over dit goede nieuws.

  • Om het lerarentekort terug te dringen, wil het kabinet vooral voortborduren op bestaande, regionale initiatieven en in kaart brengen wat potentiele leraren belemmert om in het onderwijs aan de slag te gaan. Extra geld uittrekken om die salarissen te verhogen, behoort niet tot de plannen. De PO-Raad hoopt dat een volgend kabinet hierin verandering brengt.

  • Om het dreigende lerarentekort tegen te kunnen gaan, moet het voor scholen aantrekkelijker worden om zij-instromers in dienst te nemen. De Tweede Kamer heeft minister Bussemaker (Onderwijs) daarom gevraagd te onderzoeken hoe de regeling subsidie zij-instroom voor scholen kostendekkend kan worden gemaakt. In de Eerste Kamer werd daarnaast eerder deze week het wetsvoorstel lerarenregister aangenomen

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertelt groepsleerkracht en ICT-coördinator Thijs Roovers waarom hij vindt dat leraren meer salaris zouden moeten verdienen.

  • De Tweede Kamer debatteerde gisteren over leraren. Dat leverde – zo vlak voor de verkiezingen – veel uitspraken, ideeën en voorstellen op. De PO-Raad selecteerde er een aantal en voorzag deze van een reactie.

  • De afgelopen week was er opnieuw veel media-aandacht voor de hoge werkdruk en de klassengrootte in het primair onderwijs. De Algemene Onderwijsbond luidde in het Algemeen Dagblad de noodklok naar aanleiding van een eigen onderzoek. Het wetsvoorstel van SP en D66 voor een maximale klassengrootte van gemiddeld 23 kinderen kan rekenen op de steun van de vakbond. De PO-Raad is hiervan geen voorstander. Vicevoorzitter Anko van Hoepen licht dit toe.

  • Vanochtend was PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten te gast in het NPO Radio 4-programma De Ochtend van 4. Zij kaartte hierin het nijpende probleem van het lerarentekort in het primair onderwijs aan.

  • Een tijdje geleden kreeg ik een brief van Eva, een studente die de deeltijdpabo deed. Ze had een universitaire master gehaald in een sociale wetenschap en daarna pas bedacht dat ze wilde lesgeven in het basisonderwijs. Ze schreef zich in voor een driejarige (!) deeltijdopleiding, waarbij niet gekeken werd naar haar vooropleiding. Hoe kan een lerarenopleiding leraren opleiden die straks adaptief onderwijs moeten geven, terwijl de opleiding zelf geen rekening houdt met verschillen?

  • Bijna tachtig procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Zij zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Aspecten die minder goed scoren zijn de beloning, loopbaanmogelijkheden en de hoeveelheid werk. Dit blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2016. De arbeidsmarkt in beeld’ van het Arbeidsmarktplatform PO.

  • Aan de stamtafel van RTV Discus werd zaterdag een vurig betoog gehouden voor meer waardering voor het leraarsvak en een hoger salaris. Het pleidooi kwam van Simone Walvisch (vicevoorzitter van de PO-Raad), Dorien König, (leraar en voorzitter van de Groene Golf), Arno van Houwelingen, (opleidingsmanager Pabo bij de Haagse Hogescholen) en Michel Rogiers (Raadslid CDA Den Haag). 

Pagina's