• Nog maar een paar jaar geleden kwam een pas afgestudeerde basisschooldocent nauwelijks aan het werk. Dat is volkomen omgeslagen, schrijft de Volkskrant. Wie nu op een pabo zit, heeft vaak eerder een baan op zak dan een diploma. De PO-Raad is niet verbaasd: zelfs de invalpools zijn leeggevist.

  • Ook Caribisch Nederland kampt met een tekort aan leerkrachten voor het primair onderwijs. Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben moeite vacatures op te vullen.

  • Er is zo’n groot tekort aan invalleraren in het basisonderwijs, dat scholengroep Conexus ouders vraagt om voor de klas te staan. Dit moet voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd als hun juf of meester ziek is. De PO-Raad kijkt niet op van deze oplossing, want scholen zitten aan het eind van hun mogelijkheden om de tekorten zelf op te lossen.

  • Investeer in het primair onderwijs, verhoog de lerarensalarissen en help de werkdruk verlagen. Die oproep aan een nieuw kabinet doen Rinda den Besten (PO-Raad), Petra van Haren (AVS) en Jan van de...

  • Heeft u een goed idee om het aantal toekomstige leraren te vergroten of hun kwaliteit te verbeteren? Of wilt u de organisatie van de aanpak van het groeiend lerarentekort veranderen en bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen werven? Samenwerkende schoolbesturen kunnen in aanmerking komen voor een financiële steun in de rug hiervoor.

  • Er is groen licht voor de universitaire lerarenopleiding. Dat is wat minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend heeft gemaakt. Ze volgt daarmee het positieve advies op van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Het CDHO heeft de aanvraag van de nieuwe opleiding, die door de Radboud Universiteit is ingediend, zorgvuldig onderzocht. De PO-Raad stond samen met de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) aan de wieg van de universitaire lerarenopleiding en is dan ook verheugd over dit goede nieuws.

  • Om het lerarentekort terug te dringen, wil het kabinet vooral voortborduren op bestaande, regionale initiatieven en in kaart brengen wat potentiele leraren belemmert om in het onderwijs aan de slag te gaan. Extra geld uittrekken om die salarissen te verhogen, behoort niet tot de plannen. De PO-Raad hoopt dat een volgend kabinet hierin verandering brengt.

  • Om het dreigende lerarentekort tegen te kunnen gaan, moet het voor scholen aantrekkelijker worden om zij-instromers in dienst te nemen. De Tweede Kamer heeft minister Bussemaker (Onderwijs) daarom gevraagd te onderzoeken hoe de regeling subsidie zij-instroom voor scholen kostendekkend kan worden gemaakt. In de Eerste Kamer werd daarnaast eerder deze week het wetsvoorstel lerarenregister aangenomen

  • Dit schooljaar laat de PO-Raad eens in de maand een gastblogger aan het woord om zijn of haar ervaringen in het primair onderwijs te delen. In deze editie van 'Geef het krijtje door' vertelt groepsleerkracht en ICT-coördinator Thijs Roovers waarom hij vindt dat leraren meer salaris zouden moeten verdienen.

  • De Tweede Kamer debatteerde gisteren over leraren. Dat leverde – zo vlak voor de verkiezingen – veel uitspraken, ideeën en voorstellen op. De PO-Raad selecteerde er een aantal en voorzag deze van een reactie.

Pagina's