• Wordt er voldoende gedaan door het kabinet om het lerarentekort aan te pakken? Nee, zeggen zowel coalitie- als oppositiepartijen in een debat in de Tweede Kamer. Maar het ontbreekt minister Arie Slob (Onderwijs) aan geld om andere maatregelen uit te rollen of de salarissen van personeel in het primair onderwijs verder te verhogen, zegt hij.

  • In aanloop naar het debat over leraren vraagt de PO-Raad de Tweede Kamer in te zetten op consistent beleid en duurzame oplossingen voor het lerarentekort. Het is noodzakelijk de bekostiging te verbeteren om het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs te kunnen overbruggen. Daarnaast is het van belang de regioaanpak lerarentekort te professionaliseren en beter te coördineren.

  • Het afgelopen schooljaar stonden drie keer zoveel vacatures voor leraren online als in het schooljaar 2014/2015. Op de meeste vacatures krijgen scholen niet meer dan vijf reacties. Het aantal vacatures dat na drie maanden nog altijd niet vervuld was, steeg in een jaar tijd van dertien naar twintig procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over het lerarentekort die minister Slob (Onderwijs) vandaag naar de Kamer stuurde.

  • Op 15 maart organiseren de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV een onderwijsstaking. Daaraan doen alle sectoren mee, van basisschool tot universiteit. De PO-Raad benadrukt dat het belangrijk is dat serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met forse en urgente problemen kampt, maar vindt het aan individuele schoolbesturen zelf of ze de stakingen ondersteunen.

  • Ga in gesprek met Sofie van den Enk over de cao in het primair onderwijs! De cao-partijen (Aob, CNV Onderwijs, AVS, FvOv, PO-Raad en FNV Overheid) zijn gestart met de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. We vinden het belangrijk om jou daarbij te betrekken. Jullie hebben tenslotte in de praktijk met de afspraken te maken. Ben je leraar, onderwijsondersteuner, schoolleider, schoolbestuurder of hrm-er? Je bent welkom om met ons mee te denken!

  • Andere verlofrechten voor partners na de komst van een baby, een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling, nieuwe loonschalen en diverse subsidieregelingen. De PO-Raad zet de belangrijkste veranderingen per januari 2019 voor u op een rijtje.

  • Het debat over de Onderwijsbegroting dinsdag in de Tweede Kamer weerspiegelde vooral de zoektocht van partijen naar manieren om meer te sturen op uitgaven van scholen en hun besturen.

  • Het Algemeen Dagblad schrijft over een noodmaatregel om het lerarentekort op te vangen van basisschool Het Kompas in Hoorn. Als een leraar ziek is stuurt de school de leerlingen de eerste dag naar huis. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn op de tweede dag vraagt de school ouders van schoolgaande kinderen om hulp.

  • De PO-Raad vindt het goed nieuws dat minister Arie Slob (Onderwijs) het subsidieplafond voor zij-instromers heeft verhoogd. De minister heeft daarvoor geld gevonden in de bestaande begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het opleiden van zij-instromers helpt in de aanpak van het lerarentekort en is een van de speerpunten van de PO-Raad geweest in het gezamenlijke overleg over de aanpak lerarentekort.

Pagina's