• Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op woensdag 14 februari dicht. De vakbonden hebben alle leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Nederland opgeroepen hun werk neer te leggen. De PO-Raad volgt vandaag de verschillende activiteiten rondom de staking in het Noorden in een liveblog.

  • Uit recentelijk onderzoek blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in een baan als leraar, maar dat slechts weinigen de stap zetten. En dat is jammer, want zij-instromers brengen andere vaardigheden de school in waardoor er meer diversiteit in de teams ontstaat. Bovendien zijn leraren, meer dan ooit, hard nodig. Maar wat kunnen wij als sector doen om de drempel te verlagen? Onder andere door zij-instroom binnen de school goed te organiseren. En dit vraagt om specifieke kennis ten aanzien van werving, selectie, scholing op maat en begeleiding. Daarom organiseert de PO-Raad in samenwerking met het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren de landelijke werkconferentie zij-instroom. Het doel van deze bijeenkomst? Initiatieven bij elkaar brengen en de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren.   Op de werkconferentie geven tien schoolbestuurders en/of hogescholen u een kijkje in de keuken. Hoe geven zij vorm en inhoud aan zij-instroom? In een gesprek delen zij graag hun ervaringen en tips met u. We starten de werkconferentie met een inleiding ‘randvoorwaarden voor succesvol lerend-werken’ door Paul Hennissen (lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo). In deze inleiding verbindt hij inzichten vanuit het Samen Opleiden met zij-instroom. In twee rondes worden praktijkvoorbeelden via tafelgesprekken gepresenteerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. inzet van bovenschoolse coaches, didactiek voor volwassenen, regionale samenwerking, gezamenlijk ontwerpen van het scholingsprogramma, innovatieve assessment-onderzoeken, movementgroepen en videobegeleiding.

  • Staat het lerarentekort wel voldoende op de agenda bij de (aankomende) Rotterdamse gemeenteraadsleden? Dat vragen schoolbestuurders zich af tijdens het Gemeentelijk Onderwijsdebat dat georganiseerd werd door de Stichting van het Onderwijs en het Zadkine.

  • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart interviewt de PO-Raad een aantal onderwijswethouders. De afgelopen vier jaar was Marcelle Hendrickx (D66) wethouder onderwijs in Tilburg: ,,Zie de gemeente als je partner en niet als je vijand. Het moet over je kinderen en over je leerkrachten gaan. Uiteindelijk doen we het voor hen."

  • EenVandaag en EditieNL besteden aandacht aan leerlingen die door de griepgolf naar huis worden gestuurd. De problemen rond het tekort aan leraren in het basisonderwijs worden hiermee nog nijpender. Dagblad van het Noorden schrijft over de stakingen in het basisonderwijs op 14 februari en de stiptheidsacties die zijn aangekondigd.

  • Als het halen van een lesbevoegdheid makkelijker of gratis zou zijn, het salaris hoger wordt en lesgeven kan worden gecombineerd met ander werk, zouden meer mensen oren hebben naar een baan als leraar. Dat blijkt uit het Onderwijsdrijfverenonderzoek van Motivaction, in opdracht van de Stichting Platform Bètatechniek (PBT).

  • Hoewel ‘plofklas’ onlangs nog gekozen werd tot Woord van het Jaar 2017, is het aantal grote klassen met meer dan 25 leerlingen het afgelopen jaar met drie procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van DUO die het ministerie van Onderwijs naar buiten heeft gebracht. De PO-Raad verwacht dat de lichte daling van het aantal grote klassen tijdelijk zal zijn: de leerlingendaling neemt af terwijl het lerarentekort toeneemt.

  • In antwoord op Kamervragen uit minister Slob (Onderwijs) zijn zorgen over uitzendbureaus die leraren in het basisonderwijs relatief hoge salarissen betalen. Dat meldt de NOS vandaag. 

Pagina's