• In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart interviewt de PO-Raad een aantal onderwijswethouders. De afgelopen zes jaar was Mario Stam (PvdA) wethouder onderwijs in Schiedam: ,,Schoolbestuurders en de gemeente hebben verschillende verantwoordelijkheden, maar we doen het uiteindelijk voor de jeugd. Daar moet je samen de schouders onder zetten.''

  • De PO-Raad is blij dat minister Arie Slob (Onderwijs) vooruitlopend op de nieuwe wetgeving voor het primair onderwijs mogelijkheden ziet voor de verruiming van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Daardoor kunnen zieke leraren in het primair onderwijs gemakkelijker vervangen worden.

  • Als bestuurslid van NOC*NSF was ik in een dik skipak getuige van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Ik heb een week lang ontzettend genoten van diverse prachtige wintersporten, gecombineerd met bestuurlijke verplichtingen en het aanmoedigen van TeamNL. Terwijl ik keek naar de geweldige prestaties van topsporters vroeg ik mij af wat het onderwijs kan leren van de sport.

  • De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor het onderwijs en het jeugdbeleid? En wat wil het onderwijs aan de gemeentelijke...

  • Hoe kunnen we het lerarentekort opvangen? Dat is één van de vragen waar de Tweede Kamer zich over boog op 21 februari tijdens het Algemeen Overleg (AO) over leraren. Veel partijen willen de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs dichten, maar minister Slob geeft aan dat de sociale partners nu aan zet zijn. Hij beloofde zelfs taart als de werknemers en werkgevers snel tot een akkoord weten te komen.

  • Hoe kunnen we het lerarentekort opvangen? Dat is één van de vragen waar de Tweede Kamer zich over buigt op 21 februari tijdens het Algemeen Overleg over leraren. De PO-Raad is blij met het gesloten werkdrukakkoord, maar er is meer voor nodig om het primair onderwijs een aantrekkelijke sector te maken om in te werken voor leraren.

  • Veel mensen zijn geïnteresseerd in een baan als leraar, maar slechts weinigen zetten de stap. Dat heeft onder meer te maken met onze huidige opleidingsinfrastructuur. Maar daarin komt verandering. Een overzicht van de verschillende routes naar het leraarschap. En waar de meeste winst is te behalen in de strijd tegen het lerarentekort.

  • Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op woensdag 14 februari dicht. De vakbonden hebben alle leraren en onderwijsondersteuners in Noord-Nederland opgeroepen hun werk neer te leggen. De PO-Raad volgt vandaag de verschillende activiteiten rondom de staking in het Noorden in een liveblog.

  • Uit recentelijk onderzoek blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn in een baan als leraar, maar dat slechts weinigen de stap zetten. En dat is jammer, want zij-instromers brengen andere vaardigheden de school in waardoor er meer diversiteit in de teams ontstaat. Bovendien zijn leraren, meer dan ooit, hard nodig. Maar wat kunnen wij als sector doen om de drempel te verlagen? Onder andere door zij-instroom binnen de school goed te organiseren. En dit vraagt om specifieke kennis ten aanzien van werving, selectie, scholing op maat en begeleiding. Daarom organiseert de PO-Raad in samenwerking met het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren de landelijke werkconferentie zij-instroom. Het doel van deze bijeenkomst? Initiatieven bij elkaar brengen en de uitwisseling van kennis en ervaringen te faciliteren.   Op de werkconferentie geven tien schoolbestuurders en/of hogescholen u een kijkje in de keuken. Hoe geven zij vorm en inhoud aan zij-instroom? In een gesprek delen zij graag hun ervaringen en tips met u. We starten de werkconferentie met een inleiding ‘randvoorwaarden voor succesvol lerend-werken’ door Paul Hennissen (lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo). In deze inleiding verbindt hij inzichten vanuit het Samen Opleiden met zij-instroom. In twee rondes worden praktijkvoorbeelden via tafelgesprekken gepresenteerd en vindt uitwisseling van ervaringen plaats. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. inzet van bovenschoolse coaches, didactiek voor volwassenen, regionale samenwerking, gezamenlijk ontwerpen van het scholingsprogramma, innovatieve assessment-onderzoeken, movementgroepen en videobegeleiding.

  • Staat het lerarentekort wel voldoende op de agenda bij de (aankomende) Rotterdamse gemeenteraadsleden? Dat vragen schoolbestuurders zich af tijdens het Gemeentelijk Onderwijsdebat dat georganiseerd werd door de Stichting van het Onderwijs en het Zadkine.

Pagina's