• Het oplopende lerarentekort in het primair onderwijs is een groot probleem. Vanuit de sector, in de media en in de politiek duiken daarom de laatste tijd verschillende oplossingen hiervoor op. De PO-Raad verzamelt en analyseert enkele van deze ideeën. In dit bericht leggen we uit waarom het verlagen van de instroomeisen van lerarenopleidingen géén goed idee is.

  • Met kunst- en vliegwerk is het de meeste scholen gelukt om voldoende leraren te vinden voor elke klas. Dat concludeert de NOS na een rondgang langs basisscholen in Midden-Nederland, de regio die vandaag aan het nieuwe schooljaar is begonnen. De PO-Raad houdt haar hart vast bij de eerstvolgende griepgolf.

  • Scholen moeten leerlingen les gaan geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Dat staat volgens het Algemeen Dagblad in de concepttekst voor het regeerakkoord. De PO-Raad maakt zich vooral zorgen over of er überhaupt voldoende leraren overblijven om kinderen het Wilhelmus te kunnen leren.

  • Geen traditionele klassen van leerlingen in één groep maar grotere units van tientallen kinderen; niet alleen leraren aan het roer, maar ook onderwijsondersteuners, specialisten, ouders en vrijwilligers. ‘Unitonderwijs’ is een interessante manier om het onderwijs anders te organiseren maar het is een misverstand dat dit het lerarentekort oplost, waarschuwt de PO-Raad.

  • Het gemiddelde loon van leraren in het primair onderwijs ligt 14 procent onder dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Ook schoolleiders verdienen minder dan vergelijkbare werknemers in de marksector, zo blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Het rapport ondersteunt daarmee de roep om een hoger salaris voor leraren. 

  • Het oplopende lerarentekort in het primair onderwijs is een groot probleem. Vanuit de sector, in de media en in de politiek duiken daarom de laatste tijd verschillende oplossingen hiervoor op. De PO-Raad verzamelt en analyseert enkele van deze ideeën. In dit bericht staat het bevorderen van de instroom van mensen van buiten het primair onderwijs, oftewel zij-instroom, centraal.

  • ‘Betaal studenten die minimaal vijf jaar in het onderwijs blijven werken hun studieschuld terug.’ Dat voorstel doet PvdA-coryfee Hedy d’Ancona om meer studenten naar de lerarenopleidingen te trekken en zo het snel stijgende lerarentekort terug te dringen. Goed plan? De PO-Raad houdt het idee tegen het licht. 

  • Pabo-studenten zijn overwegend tevreden over hun opleiding. En beginnende leerkrachten krijgen vaker begeleiding. Maar het aandeel startende pabo-studenten en pabo-gediplomeerden daalt steeds verder. Dit blijkt uit de eerste 'Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2017 Thema: de lerarenopleiding' van het Arbeidsmarktplatform PO.

  • Het kabinet heeft geen systematische aanpak van het lerarentekort in het primair onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer noemen de bewindslieden zes lijnen, maar een overkoepelende visie en de samenhang tussen de lijnen ontbreekt. Een motie van GroenLinks om in de begroting van 2018 de lerarensalarissen te verhogen en werkdruk te verlagen, strandde dinsdag in de Tweede Kamer. 

Pagina's