• Een op de tien leerlingen in het primair onderwijs is het afgelopen schooljaar één of meerdere dagen naar huis gestuurd omdat er geen invalleerkracht beschikbaar was. Dat blijkt uit een steekproef van het Vervangingsfonds onder bijna 1100 ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.

  • ,,Leraren in deeltijd vragen om meer dagen te werken, kan zeker bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort", stelde voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad in de Trouw-editie van 28 oktober. ,,Toch is het een illusie om te denken dat het probleem van het lerarentekort daarmee volledig van de baan is", zegt ze.

  • Er dreigt een tekort én er zitten leraren thuis zonder werk. Schuilt hierin soms dé oplossing voor het lerarentekort? Het plan dat voormalig staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) opperde, heeft potentie maar stuit zeker ook op bezwaren.

  • ‘Wat draag jij bij?’ Dat is de vraag die leraren beantwoorden aan het slot van hun videoverhalen over de waarde van het leraarschap in het primair onderwijs. Hun beroepstrots en motivatie kunnen anderen enthousiasmeren voor het lerarenvak. De sociale partners in het primair onderwijs starten de tweejarige online campagne ‘Wat draag jij bij?’ met videoverhalen van leraren. Alle leraren, schoolleiders en schoolbestuurders kunnen hierop aanhaken en hun verhaal tonen met eigen video’s op Facebook en YouTube via de hashtag #watdraagjijbij.

  • ,,Eerst zien, dan geloven.” Dat zei Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad afgelopen zaterdag in het radioprogramma Spijkers Met Koppen over de 770 miljoen euro die het primair onderwijs ‘volgens Haagse bronnen’ in een nieuw regeerakkoord zou krijgen voor het verminderen van werkdruk en het verhogen van salarissen.

  • In de Volkskrant kondigt PO in Actie maandag aan dat leraren in het primair onderwijs meer acties zullen voeren als de staking van donderdag 5 oktober niet het gewenste effect heeft. 'We gaan niet blind mee met twee dagen, vier dagen, een week, enzovoorts', zegt voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten. 'Elke keer dat er een staking wordt aangekondigd, gaan we te rade bij de schoolbesturen.'

  • Het ontwikkelen van een gedeeld beroepsbeeld van de leraar, het organiseren van doorlopende professionalisering en het ondersteunen van regionale samenwerking bij het vormgeven van duale opleidingstrajecten door besturen en lerarenopleidingen. Dat is de opdracht voor de denktank ‘beroepskwaliteit leraren en doorlopende professionalisering’ die de PO-Raad recentelijk heeft opgericht.

Pagina's