• Op 27 mei werd op het symposium 'Scholen om van te leren' bij basisschool De Verwondering in Lent het gelijknamige boek gepresenteerd, met daarin portretten van acht vernieuwende scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Deze scholen laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is om het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Kennisnet stelt het boek kosteloos digitaal beschikbaar.

  • Onderwerp
    21-04-2015

    Om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het belangrijk dat kinderen leren omgaan met ICT, in de klas en daarbuiten. Ook van leraren worden nieuwe vaardigheden gevraagd.

  • Thema
    25-11-2014

    Ieder kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om les op maat en de juiste ICT toepassingen en digitale vaardigheden kunnen daarbij helpen.