• Op 27 mei werd op het symposium 'Scholen om van te leren' bij basisschool De Verwondering in Lent het gelijknamige boek gepresenteerd, met daarin portretten van acht vernieuwende scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Deze scholen laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is om het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Kennisnet stelt het boek kosteloos digitaal beschikbaar.

  • Onderwerp
    21-04-2015

    ICT maakt leren op maat mogelijk. Dat is fijn voor de leerling én de leraar. De lesstof kan beter aangepast worden aan het niveau en tempo van een kind. Maar ICT vraagt ook allerlei (nieuwe) vaardigheden. Niet alleen in de praktische omgang met technologie, maar ook vanuit sociaal perspectief. De PO-Raad pleit daarom voor aandacht voor digitale vaardigheden bij leerlingen en ICT-bekwaamheid bij leraren. Lees verder

  • Thema
    25-11-2014

    De laatste jaren neemt de rol van ICT in het onderwijs duidelijk toe. Inmiddels is het niet meer de vraag óf ICT wordt ingezet, maar hóe. ICT biedt tal van mogelijkheden om les op maat te geven, lessen te verrijken en resultaten te monitoren. En scholen kunnen hiermee de administratie vereenvoudigen en effectiever samenwerken met hun partners. De randvoorwaarden en infrastructuur voor een effectieve inzet van ICT zijn echter nog niet overal op orde en een aantal ICT-innovaties verdient nader onderzoek.  Lees verder