• De roep om een beter salaris voor leraren in het primair onderwijs klinkt steeds luider. De PO-Raad staat vierkant achter dit pleidooi en roept al enkele jaren om een betere beloning voor leerkrachten. Steeds meer media besteden nu aandacht aan dit geluid. 

  • In de aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. In deze tweede editie ‘de beste leraren voor de klas’. Wat zijn de wensen van de PO-Raad, in welke mate leeft het onderwerp in de sector en wat beloven de partijen in hun programma’s?

  • Kunt u mij een definitie geven van het begrip 'lestijd', zoals dit binnen het primair onderwijs wordt gehanteerd?

    Er is geen vastgelegde definitie van lestijd. Kijkend naar artikel 2A.10, lid 1 CAO PO kan geconcludeerd worden dat lestijd de daadwerkelijke tijd is die een leerkracht voor de groep staat met een maximum van 930 uur bij het basismodel. Bij het overlegmodel kan dit aantal hoger zijn.

    Bij lesgebonden en/of behandeltaken gaat het om activiteiten met één of meerdere leerling(en) die voor die leerling(en) gelden als onderwijstijd.