• Nederlandse kinderen lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving. Dat schrijven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in de uitgave ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’.

  • Isis van basisschool De Twaalfruiter is winnares van de Utrechtse finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Zij gaat nu door naar de feestelijke provinciale finale. De winnaar daarvan gaat door naar de landelijke finale die op 25 mei 2016 zal plaatsvinden.

  • Op 18 november 2014 vindt de conferentie Meer (voor)lezen, beter in taal plaats in Lelystad. Nieuwe samenwerkingsstrategieën voor kinderopvang, primair onderwijs en Bibliotheken staan centraal. De...

  • Leerlingen in het primair onderwijs lezen steeds beter. Hun leesprestaties zijn de afgelopen jaren licht gestegen, zo blijkt uit een peiling van Cito.