• Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) willen dat jongeren meer gemotiveerd raken om te lezen en dat zij hierin weer plezier krijgen. Hierdoor moet hun leesvaardigheid verbeteren, die daalt namelijk al een aantal jaren. Ze roepen daarom op tot een leesoffensief.

  • De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen gaat achteruit, schreven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad afgelopen zomer in hun advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Scholen en bibliotheken werken op veel plekken al intensief samen, bijvoorbeeld door het inrichten van bibliotheken op scholen. Maar hoe kun je als schoolbestuur een strategische samenwerking aangaan met een bibliotheek, bijvoorbeeld om laaggeletterdheid tegen te gaan?

  • Nederlandse kinderen lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving. Dat schrijven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in de uitgave ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’.

  • Isis van basisschool De Twaalfruiter is winnares van de Utrechtse finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Zij gaat nu door naar de feestelijke provinciale finale. De winnaar daarvan gaat door naar de landelijke finale die op 25 mei 2016 zal plaatsvinden.

  • Op 18 november 2014 vindt de conferentie Meer (voor)lezen, beter in taal plaats in Lelystad. Nieuwe samenwerkingsstrategieën voor kinderopvang, primair onderwijs en Bibliotheken staan centraal. De...

  • Leerlingen in het primair onderwijs lezen steeds beter. Hun leesprestaties zijn de afgelopen jaren licht gestegen, zo blijkt uit een peiling van Cito.