• Is het toegestaan om prentenboeken voor te lezen en daarvan een video te plaatsen in een besloten groep? Of mag dat niet i.v.m. auteursrechten?

  Hier is de Auteurswet van 1912 van toepassing. Als het voorlezen aan kinderen wordt gezien als een vorm van onderwijs, wordt het niet gezien als een inbreuk van de rechthebbende op het auteursrecht.

  Dat is gebaseerd op artikel 12 lid 5 Aw: Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt niet begrepen die welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling deel uitmaakt van het schoolwerkplan of leerplan voor zover van toepassing, of tot een wetenschappelijk doel.

  Voorlezen op school maakt dus eigenlijk nooit inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbenden van het boek dat voorgelezen wordt. We gaan er daarbij wel vanuit dat de video op een besloten deel van de website van de school wordt geplaatst.

 • Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) willen dat jongeren meer gemotiveerd raken om te lezen en dat zij hierin weer plezier krijgen. Hierdoor moet hun leesvaardigheid verbeteren, die daalt namelijk al een aantal jaren. Ze roepen daarom op tot een leesoffensief.

 • De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen gaat achteruit, schreven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad afgelopen zomer in hun advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief. Scholen en bibliotheken werken op veel plekken al intensief samen, bijvoorbeeld door het inrichten van bibliotheken op scholen. Maar hoe kun je als schoolbestuur een strategische samenwerking aangaan met een bibliotheek, bijvoorbeeld om laaggeletterdheid tegen te gaan?

 • Nederlandse kinderen lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school en in de samenleving. Dat schrijven de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in de uitgave ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’.

 • Isis van basisschool De Twaalfruiter is winnares van de Utrechtse finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Zij gaat nu door naar de feestelijke provinciale finale. De winnaar daarvan gaat door naar de landelijke finale die op 25 mei 2016 zal plaatsvinden.

 • Op 18 november 2014 vindt de conferentie Meer (voor)lezen, beter in taal plaats in Lelystad. Nieuwe samenwerkingsstrategieën voor kinderopvang, primair onderwijs en Bibliotheken staan centraal. De...

 • Leerlingen in het primair onderwijs lezen steeds beter. Hun leesprestaties zijn de afgelopen jaren licht gestegen, zo blijkt uit een peiling van Cito.