• De Tweede Kamer heeft vorige week gedebatteerd over grote klassen. Politici reageerden daarmee op het burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’, van een groep leraren van Leraren in Actie. Er bleek geen meerderheid voor dit initiatief. De PO-Raad kijkt daarnaast terug op een succesvolle Onderwijspoort over Krimp.

  • In de afgelopen week werd meer duidelijk over de verdeling van het geld dat is gemoeid met het Herfstakkoord. Dat gaat onder meer naar leraren en passend onderwijs. Daarnaast werd ook bekend dat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in 2015 en 2016 een extra budget krijgt van 2,5 miljoen euro op jaarbasis. Dit extra budget voor het NRO is onderdeel van een incidentele extra investering die voortvloeit uit het Herfstakkoord.

  • Het waren drukke debatweken in de Tweede Kamer. Een heel scala aan belangrijke onderwerpen voor het primair onderwijs zijn de revue gepasseerd. Een impressie.

  • De Tweede Kamer heeft uitgebreid gedebatteerd over de fusietoets en de kleinescholentoeslag. Ook praatte ze over onderwijshuisvesting en Friese taal in het onderwijs.

  • Op donderdag 23 januari sprak de Tweede Kamer over toptalent in het onderwijs. Op verzoek van de Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij wil uitgaan van een bredere definitie van Passend onderwijs, zodat er niet alleen ondersteuning is voor zwakke leerlingen, maar ook voor leerlingen die het extra goed doen.

  • Voor het einde van het jaar heeft de Tweede Kamer nog een aantal debatten ingepland die voor het primair onderwijs van belang zijn. Zo heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat regelt dat vanaf 2015 alle basisscholen een eindtoets moeten afnemen.

  • Over vier maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In de meeste gemeenten worden nu de verkiezingsprogramma’s vastgesteld. Leden van de verschillende politieke partijen kunnen per amendement wijzigingsvoorstellen doen.

  • In de Tweede Kamer is gestemd over de verdeling van de extra incidentele middelen voor onderwijs. Door het onlangs afgesloten begrotingsakkoord met VVD, PvdA, D66, CU en SGP wordt er nog dit jaar € 295 miljoen incidenteel toegevoegd aan de lumpsum voor het primair onderwijs.

  • Deze week was de behandeling van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. De Kamer debatteerde meer dan tien uur over deze begroting. Alles bleek al te zijn uitonderhandeld bij het sluiten van het Begrotingsakkoord half oktober. De begroting wordt niet verder gewijzigd. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft wel toegezegd te willen experimenteren met minder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs voor scholen die het goed doen.

  • De Tweede Kamer heeft deze week gedebatteerd over referentieniveaus taal en rekenen. De staatssecretaris houdt vast aan het invoeringstraject en de ambitie voor invoering van referentieniveaus taal en rekenen, maar wil wel extra inzetten op moeilijke doelgroepen. In de Tweede Kamer was brede steun voor het pleidooi van de sectorraden voor een zorgvuldig onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus en het implementatietraject.

Pagina's