• Het zomerreces is lang, maar als de Tweede Kamer eenmaal weer begint, kan ook de PO-Raad weer vol aan de slag met haar politieke activiteiten. Er staan direct alweer veel debatten op de rol. In oktober praat de Kamer over leraren. In aanloop naar dit debat spreken we met verschillende Kamerleden. Die gesprekken zijn nuttig en geven ons de gelegenheid de voor ons belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen.

  • Vlak voor het zomerreces debatteerde de Tweede Kamer over krimp in het onderwijs. Dat debat verliep niet zonder vuurwerk. Vooral de christelijke partijen lieten van zich horen. Toch kunnen de...

  • De meeste gesprekken die de PO-Raad momenteel voert met Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers gaan over het debat over krimp in het onderwijs dat hoogstwaarschijnlijk op 27 juni plaatsvindt. Om de negatieve gevolgen van krimp tegen te gaan, pleitte de PO-Raad vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer voor regionale samenwerking en verruiming van de samenwerkingsmogelijkheden voor scholen en hun besturen.

  • Op 29 mei kwam de staatssecretaris Sander Dekker (OCW) met zijn plannen om de gevolgen van de daling van het aantal leerlingen te beteugelen. De PO-Raad is grotendeels positief over de plannen. Helaas is het debat in de Tweede Kamer helaas uitgesteld naar 25 juni.

  • Veel van de lobby werkzaamheden vinden achter de schermen plaats. Waar de PO-Raad zich de afgelopen tijd precies mee bezig heeft gehouden, leest u hier.

  • Op 15 april heeft de Tweede Kamer een aantal moties over lerarenbeleid en passend onderwijs aangenomen. Belangrijkste lobby-resultaat is dat de primaire arbeidsvoorwaarden nu ook voor het primair onderwijs gedecentraliseerd zullen worden.

  • Het onderwijscafé over pesten, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad en AVS op 10 april was drukbezocht door zo'n tachtig deskundigen, Kamerleden, schoolleiders en andere geïnteresseerden. Het was...

  • Het zijn drukke vergaderweken in de Tweede Kamer. De eerste en tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel voor de centrale eindtoets is geweest. Mogelijk komt er nog een derde termijn....

  • De PO-Raad heeft op de rondetafelbijeenkomst ‘kleine scholen in het basisonderwijs’ op 14 maart in de Tweede Kamer de geluiden uit het veld gepresenteerd, zoals die naar voren kwamen op de...

  • De PO-Raad heeft onlangs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij de Kamerleden vraagt om tegen het wetsvoorstel voor afschaffen van de jaarlijkse prijscompensatie te stemmen.

Pagina's