• Na een week van reces is het rustig in de Tweede Kamer. De formatie-onderhandelingen gaan snel, tot die tijd zullen er niet al te veel grote debatten zijn. De PO-Raad heeft de vaste Kamercommissie...

  • Een onderwerp dat wij continu aankaarten bij de politiek is de problematiek van krimp en het moeten ontslaan van veelal jonge leerkrachten. Onlangs verscheen hierover een bericht van het CBS, de...

  • Het wachten is op het nieuwe kabinet. Maar ondertussen heeft het huidige demissionair kabinet een begroting gepresenteerd voor 2013. Voor 2013 zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen en vanaf 2014...

  • De week van de verkiezingen. Valt er dan nog wat te lobbyen? Jazeker. De PO-Raad heeft met 3 werknemersorganisaties in het primair onderwijs (CNV Onderwijs, FvOv en AVS) een open brief verstuurd...

  • Alle scholen hebben weer hun deuren geopend voor een nieuw schooljaar. De verkiezingscampagne is in volle gang, vorige week waren er de eerste grote debatten met de lijsttrekkers. Deze week zijn er...

  • Deze week hebben we gesprekken gevoerd met ouderorganisaties om te bekijken of we in de periode na de verkiezingen, gedurende de onderhandelingen voor een nieuw kabinet, kunnen komen tot...

  • In de periode dat de verkiezingsprogramma’s geschreven werden heeft de PO-Raad gesproken met de verschillende programmacommissies van de politieke partijen, de zogeheten ‘stille lobby’. In  deze...

  • De kamer heeft nog twee weken te gaan voor het zomerreces. Dat betekent veel debatten in de Tweede Kamer. Voor het primair onderwijs waren er drie debatten gepland. Het eerste debat ging over de...

  • Deze week heeft de PO-Raad twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd. De eerste brief was om aandacht te vragen voor de wens van de sector om ook de primaire arbeidsvoorwaarden te decentraliseren....

  • Week 24 is een week met een aantal voorbereidende gesprekken en het volgen van debatten. Deze week verschijnt ook een video van het politieke debat van schoolbestuurders met politici op ons congres Bevlogen Besturen van 8 juni.

Pagina's