• Deze week heeft de PO-Raad een  open brief naar de lijsttrekkers  van de verschillende politieke partijen gestuurd. Verder stond de week in het teken van de ALV en het congres. Als afsluiting van...

  • Deze week hebben we contact gelegd met diverse kamerleden over de uitvoering en uitwerking van het begrotingsakkoord voor 2013. In het lenteakkoord is € 75 miljoen opgenomen voor de versterking van...

  • Deze week hebben we contact gelegd met diverse kamerleden over de uitvoering en uitwerking van het begrotingsakkoord voor 2013. In het lenteakkoord is € 75 miljoen opgenomen voor de versterking van...

  • Deze week heeft het bestuur van de PO-Raad gesprekken gevoerd met leden van de programmacommissies van de VVD en CDA. Tevens hebben we rondom een aantal thema’s (krimp, kindcentra,...

  • De beïnvloeding van de verkiezingsprogramma’s is begonnen. Het bestuur heeft contact gehad met de programmacommissie van de PvdA, ter voorbereiding op het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen...

Pagina's