• Scholen die willen weten of een leerling in aanmerking komt voor een indicatie lwoo/pro, kunnen dit jaar bij uitgeverij Boom eenmalig een gratis exemplaar aanvragen van de publicatie ‘DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO voor instroom in schooljaar 2015-2016’ waarin omzettingstabellen zijn opgenomen.