• Steeds meer mannen willen leraar worden en beginnen aan de Pabo. Volgens de meest recente cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begonnen in 2013 1641 mannen aan een opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Dat is ongeveer 16 procent meer dan een jaar eerder.

  • Steeds minder mannen staan voor de klas in het primair onderwijs. Sinds 2003 is het aantal mannelijke leraren gedaald van 22,8% tot 15,6% in 2012, meldt CNV Onderwijs. De PO-Raad vindt het belangrijk dat in lerarenteams sprake is van diversiteit. Leerlingen profiteren daarvan.