• Bij schoolgebouwen zijn verschillende ministeries betrokken. Omdat de problemen rondom onderwijshuisvesting complex zijn heeft minister Arie Slob (Onderwijs) een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) laten doen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en heeft als doel het nieuwe kabinet te informeren over de knelpunten en mogelijke oplossingen rondom onderwijshuisvesting.

  • In Nieuwsuur wordt aandacht gevraagd voor de manco’s van de subsidieregeling om de ventilatie in schoolgebouwen te verbeteren. De PO-Raad, VO-raad en VNG hebben eerder in een brief aan minister Arie Slob (Onderwijs) aangegeven dat schoolbesturen drempels ervaren in de huidige regeling. Wat de PO-Raad betreft is het belangrijk dat knelpunten rondom onderwijshuisvesting op een integrale manier worden aangepakt.

  • De Tweede Kamer wil meer inzicht in de financiën: vooraf moet duidelijk zijn waar schoolbesturen hun geld aan willen besteden en achteraf moeten zij beter laten zien waar de middelen aan zijn uitgegeven. Die wens liep als een rode draad door het debat over de lumpsum in de Tweede Kamer. De politiek roept de sector op om samen op te trekken met ouders, leraren en schoolleiders bij het maken van plannen en om beter te laten zien waar het geld naartoe gaat. Belangrijke thema’s tijdens het debat waren schotten in de lumpsum, reserves, medezeggenschap en versterking van de verantwoording.

  • De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen (pve) voor de materiële instandhouding (Londo) zijn voor het kalenderjaar 2018 vastgesteld. De prijsbijstelling ten opzicht van 2017 bedraagt 2...

  • Diverse ambities voor onderwijs staan haaks op de werkelijkheid. Nu blijkt dat er de komende jaren nog minder geld voor onderwijs is dan gedacht, komt het behalen van die ambities meer dan ooit aan op politieke keuzes die partijen maken aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet. De PO-Raad zette op een rij hoe zij het tij kunnen keren.

  • Het onderwijs krijgt nóg een financiële domper te verduren, bovenop de bestaande tekorten. De overheidsuitgaven vallen ruim 200 miljoen euro hoger uit dan verwacht. Als een nieuw kabinet niet fors in onderwijs investeert, betaalt het onderwijs hiervan zelf de rekening. ,,Onverantwoord’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • Scholen krijgen jaarlijks 375 miljoen euro te weinig om hun vaste lasten aan onderhoud en lesmaterialen van te betalen. Het Algemeen Dagblad en diverse andere regionale kranten besteedden vrijdag 5 mei aandacht aan deze conclusie van een onderzoek door organisatieadviesbureau Berenschot.

  • Ondanks een toezegging, heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) nog steeds niet gereageerd op de evaluatie van de bekostiging voor materiële instandhouding (MI). Uit het rapport bleek eerder dit jaar dat scholen honderden miljoenen euro’s te weinig krijgen voor onder meer schoolgebouwen en –borden. De PO-Raad eiste daarop snelle compensatie. Met het uitblijven van een reactie en bijbehorende stappen, vertraagt Dekker dit proces. Bovendien voorkomt hij zo dat het onderwerp op de formatietafel komt te liggen.

  • Binnen enkele maanden nemen nieuwe bewindspersonen het roer over op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Welke po-dossiers zullen er onvermijdelijk op hun bureau liggen? Oftewel: welke hete aardappels worden doorgeschoven naar een volgend kabinet? De PO-Raad selecteerde er drie en voorzag deze van een advies.

  • Scholen in het primair onderwijs zijn jaarlijks zo’n 300 miljoen euro meer geld kwijt aan onderhoud van schoolgebouwen, lesmaterialen, schoonmaak en energieverbruik dan dat zij hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot. Daardoor houden zij minder geld over voor bijvoorbeeld leraren. De PO-Raad vindt dit zorgwekkend en roept de Rijksoverheid op scholen snel te compenseren.