• Klopt het dat met een vervroegde IVA uitkering nog steeds de 104 weken aangehouden worden voordat we als bestuur de medewerker kunnen ontslaan?

  Op het moment dat iemand een vervroegde IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) uitkering heeft, dient inderdaad nog steeds de 104 weken aangehouden te worden voordat de medewerker mag worden ontslagen. Wanneer iemand ziek is, zijn er twee mogelijke uitkeringen op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA): de WGA(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA. Iemand krijgt een IVA uitkering wanneer de medewerker 20% of minder van het oude loon kan verdienen en er een grote zekerheid is dat dit in de toekomst zo blijft. In sommige situaties is het al eerder duidelijk dat uw werknemer helemaal niet meer kan werken, bijvoorbeeld wanneer iemand ziek is of naar aanleiding van een ongeval. Wanneer duidelijk is dat iemand niet kan werken èn niet meer beter wordt, kan er vervroegd WIA aangevraagd worden. 

 • Medezeggenschapsraden staan het komende schooljaar  – met het oog op het Nationaal Programma Onderwijs – voor grote uitdagingen. Daarom is een effectieve samenwerking tussen (G)MR, bestuurder en...

 • Geldt er nu een instemmingsrecht van de MR op de hoofdlijnen van de begroting of is dit nog een voorstel?

  Er ligt een voorstel tot wetswijziging bij de Tweede Kamer, maar dit voorstel heeft vertraging opgelopen. Op dit moment heeft de (G)MR adviesrecht over de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Er zijn plannen om dit te wijzigen naar een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting 2022 is er op dit moment nog niet. 

  Onverminderd bovenstaande ontvangt de (G)MR op dit moment conform artikel 8 Wms jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Wij raden aan de medezeggenschap jaarlijks op de hoogte te houden van het proces rondom de begroting. Indien de formele rechten van de medezeggenschap daadwerkelijk uitgebreid worden zullen wij daarover communiceren via de gebruikelijke wegen.

 • Het onderwijs staat de komende periode voor grote uitdagingen. Hoe gaat de medezeggenschapsraad daar goed mee om? Welke rol speelt de medezeggenschap bij het inhalen van vertragingen die ontstaan...

 • Het project Versterking medezeggenschap heeft een MR-scan ontwikkeld, gebaseerd op het advies Goede medezeggenschap. Aan de hand van stellingen kunnen bestuurs- en MR-leden inzicht krijgen in de...

 • Versterking medezeggenschap, een initiatief van de ouder- en onderwijsorganisaties, organiseert dit najaar twee regionale netwerkbijeenkomsten speciaal voor leden van de medezeggenschapsraad van...

 • Een nieuw schoolseizoen gaat vaak van start met nieuwe (G)MR-leden. Hoe kunnen zij zich zo goed en snel mogelijk inwerken? Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd die speciaal gericht is op deze startende (G)MR-leden.

 • Op het jaarlijkse WMS Congres in november 2016 is aan de aanwezigen gevraagd om tips te geven voor (G)MR-leden. Dat heeft een aantal goede en praktische suggesties voor zowel leden van de medezeggenschapsraad als directeuren en bestuurders opgeleverd.

 • Thema
  22-12-2014

  Onderwijs is teamsport en daarom draagt betrokkenheid van alle geledingen bij de school bij aan het onderwijs. Goede medezeggenschap is als vorm van georganiseerde tegenspraak dan ook zeer nuttig voor een onderwijsorganisatie en belangrijk bij het creëren van draagvlak. Goed besturen, kan niet zonder goede medezeggenschap.