• De Tweede Kamer is kritisch over de wijze waarop de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt uitgevoerd. Dat bleek tijdens het overleg met de minister op 27 juni. Conform de wens van PO-Raad en...

  • Vijf jaar geleden is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Research voor...

Pagina's