• De PO-Raad adviseert basisscholen de moedertaal van leerlingen niet te negeren, maar juist te benutten.,,Als je woordenschat in je moedertaal groot is, dan helpt dat bij de woordenschat in je nieuwe taal", zo schrijft de krant Zaman Vandaag naar aanleiding van het verschijnen van de handreiking 'Ruimte voor nieuwe talenten' van de PO-Raad.