• Het onderwijs zet grote stappen als het gaat om het bevorderen van de toepassing van de Meldcode huiselijk geweld, staat in de vierde voortgangsrapportage van Geweld hoort nergens thuis. Het onderwijs werkt momenteel aan een veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft de App Meldcode Kindermishandeling voor het onderwijs ontwikkeld.

  • Uit de derde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis blijkt dat het onderwijs in het eerste half jaar van 2019, na de politie, de beroepsgroep is die de meeste meldingen maakt bij Veilig Thuis. Ondanks het aantal meldingen blijft het onderwijs sector van aandacht als het gaat om het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Andere verlofrechten voor partners na de komst van een baby, een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling, nieuwe loonschalen en diverse subsidieregelingen. De PO-Raad zet de belangrijkste veranderingen per januari 2019 voor u op een rijtje.

  • In Nederland groeien bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Tijdens de Week tegen kindermishandeling van 19 tot en met 25 november wordt met allerlei activiteiten voor deze groep kwetsbare kinderen extra aandacht gevraagd.

  • ,,Wie heeft een vriendje of vriendinnetje die thuis wel eens een tik krijgt?'' In groep 7 van basisschool Op Dreef in Utrecht schieten de handen omhoog als presentatrice Nicolette van Dam die vraag stelt. Verslag van de start van de Beweging tegen kindermishandeling, waar de PO-Raad deel van uitmaakt.

  • Voormalig Jeugdzorg-bestuurder Jan Sprokkereef gaat onderzoeken hoe een registratievereiste voor scholen bij een vermoeden van kindermishandeling het beste vorm kan krijgen. Hij doet dat samen met het onderwijs-en zorgveld. Dat moet nog voor de zomer uitmonden in een voorstel. Ook de PO-Raad praat hierover mee.

  • Het ziet ernaar uit dat scholen verplicht worden een vermoeden van kindermishandeling te registreren. Daarmee moeten kinderen die worden mishandeld sneller in beeld komen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, en sneller hulp krijgen. Dat bleek dinsdag uit een overleg in de Tweede Kamer. Een meldplicht, waarvoor de Taskforce Kindermishandeling pleit, is van de baan.

  • Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis, het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Scholen die vermoeden dat een kind wordt misbruikt, moeten worden verplicht dit te melden, vindt de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik daarom.

  • Huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, is een van de meest voorkomende geweldsvormen in onze samenleving. De aanpak en signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling hangt voor een belangrijk deel af van beroepskrachten die met slachtoffers, kinderen, getuigen en plegers te maken hebben. Sinds 1 juli 2013 zijn onder meer scholen daarom verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. Alle scholen zijn uitgenodigd mee te werken aan een landelijk kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de meldcode. Doet u mee?