• Wie in het onderwijs werkt, doet dat om kinderen kansen te geven zich verder te ontwikkelen. Maar dat kan het onderwijs niet alleen. We moeten samen optrekken met zorg, ouders en gemeenten. In het programma Met Andere Ogen kwamen die de afgelopen tweeënhalf jaar samen. Het legde een stevige basis voor een vervolg.  

  • Tijdens deze editie van de Met Andere Ogen dialogen maken we de balans op: wat heeft 2,5 jaar optrekken in één ‘ecosysteem’ rond het kind, opgeleverd? En hoe gaat het ecosysteem rond kinderen: ouders, professionals en bestuurders uit onderwijs, zorg en jeugd - samen aan de slag met het vervolg?

  • Tijdens de derde dialoogmiddag van de reeks ‘Met andere ogen’ gaan we in gesprek over de rol van bestuurders in het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen. Betere samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd is daarin cruciaal, met elkaar in gesprek gaan over die samenwerking is dus van groot belang. In de aflevering ‘Door de ogen van bestuurders’ gaan we in gesprek met verschillende
    bestuurders om gezamenlijk te bespreken wat de gedeelde visie is rondom die ontwikkelkansen.

  • ,,Ouders die we spraken tijdens ons bezoek waren ontzettend positief over de aanpak binnen de scholen van samenwerkingsverband De Meijerij’’, vertelt Alfons Timmerhuis. ,,Ze ervaren een open en betrokken houding richting ouders, maar nóg belangrijker: de scholen staan open voor kinderen met verschillende zorgbehoeften. Scholen kijken naar wat het kind nodig heeft en gaan oplossingsgericht te werk.’’ Binnen het programma Met andere ogen is De Meijerij een inspiratieregio als het gaat om de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.