• De PO-Raad organiseerde op 30 oktober weer een toezichthoudersconferentie. De PO-Raad had deze conferentie in samenspraak met de VTOI georganiseerd. De conferentie was met circa 200 deelnemers druk...

  • Onderwijsinstellingen moeten hun interne tegenspraak beter organiseren. Hierdoor wordt het zelfcorrigerend vermogen van deze semipublieke organisaties versterkt. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar adviesrapport Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties. De PO-Raad onderschrijft dat schoolbesturen in het belang van de onderwijskwaliteit en de leerling, hun interne toezicht goed moet hebben geregeld.

  • Vraag een willekeurige Nederlander naar zijn beeld bij een schoolbestuur, en hij zal een beeld schetsen van een bestuur van een grote onderwijsinstelling: een groot onderwijsgebouw, misschien zelfs wel een campus, en duizenden leerlingen of studenten en ook honderden medewerkers. Zo’n schoolbestuur vind je niet in het primair onderwijs. 

  • "Wat een goede energie in deze zaal." Dat is de reactie van Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, nadat ze een groep schoolleiders uit de regio Delflanden en de Bollenstreek heeft toegesproken over...

  •  Niks geen nieuwe wetten en regels. De sleutel tot een professioneel schoolbestuur is in handen van het schoolbestuur zelf, stelt de commissie-Meurs in haar rapport Professionalisering van besturen in het primair onderwijs. ,,Het werkt alleen als je er zelf iets van maakt’’, zegt voorzitter Pauline Meurs in een interview met de PO-Raad.