• Goede voorbeelden werken en inspireren. Hebt u een goed idee of praktijkvoorbeeld op gebied van mobiliteit in het primair onderwijs? Wilt u uw collega’s en de sector daarmee helpen? Doe dan mee aan de wedstrijd ‘Beste idee over mobiliteit in het primair onderwijs’. Het beste idee wordt beloond met een leuke prijs!

  • Onderwerp
    25-01-2015

    HRM (Human Recource Management) richt zich op het verwerven en behouden van voldoende, bekwaam, betaalbaar, gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar personeel om het onderwijs te verzorgen, te verbeteren en te innoveren. HRM is een onderdeel van het strategisch beleid van de organisatie, ondersteunend aan de visie en strategie van de instelling. De verschillende beleidsonderdelen/instrumenten... Lees verder

  • Thema
    01-01-2015

    Hoe krijgen we voldoende en ook de beste mensen voor de klas? Dat is op dit moment de hamvraag als we het hebben over werkgeverszaken. Het complexe arbeidsmarktprobleem in het primair onderwijs is niet alleen een vraagstuk voor de politiek. De sector beschikt zelf over een aantal belangrijke knoppen om aan te draaien.