• De PO-Raad adviseert basisscholen de moedertaal van leerlingen niet te negeren, maar juist te benutten.,,Als je woordenschat in je moedertaal groot is, dan helpt dat bij de woordenschat in je nieuwe taal", zo schrijft de krant Zaman Vandaag naar aanleiding van het verschijnen van de handreiking 'Ruimte voor nieuwe talenten' van de PO-Raad. 

  • Maak op je school een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen. Gebruik de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van Nederlands én andere vakken. Dat zijn twee belangrijke aanbevelingen uit de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ die de PO-Raad vandaag presenteert. Openbare Basisschool Overvecht neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Later deze week volgen alle andere basisscholen en besturen.