• De Onderwijsinspectie heeft in het rapport ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’ onderzoek gedaan naar of er wel sprake is van voldoende controle en evenwicht bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht in het funderend onderwijs. Zij doet daarmee aanbevelingen voor schoolbesturen en sectorraden.

  • De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. In de toelichting van de aangescherpte code leest u meer over deze aanpassingen. 

  • Er is in de sector primair onderwijs grote bereidheid om te investeren in de verbetering van het samenspel tussen bestuur en intern toezicht. Dat betoogt Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, in het nieuwste nummer van VTOI Nieuws, het magazine van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

  • De Monitorcommissie Goed Bestuur heeft vandaag op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad haar advies gepresenteerd om Goed Bestuur in de sector te verbeteren. Zij richt zich in haar aanbevelingen met name op de versterking van het samenspel tussen bestuur en het intern toezicht. Ook doet zij een aantal voorstellen voor het aanpassen van de Code Goed Bestuur.

  • De Monitorcommissie Goed bestuur heeft in het najaar van 2015 een enquête onder alle schoolbesturen in het primair onderwijs gehouden. Uit de 483 reacties blijkt dat de sector zich steeds verder ontwikkelt op het gebied van Goed bestuur. Een overzicht van de belangrijkste resultaten.

  • Onderwerp
    08-02-2016

    Schoolbesturen hebben niet alleen oog voor de professionalisering van hun medewerkers, maar ontwikkelen zich ook zelf. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een bestuurlijke visitatietraject of door een zelfevaluatie te maken die inzicht geeft in de ontwikkeling van het schoolbestuur. Dat hebben schoolbesturen afgesproken in de Strategische Agenda van de PO-Raad.