• Onderwerp
    08-02-2016

    Schoolbesturen hebben niet alleen oog voor de professionalisering van hun medewerkers, maar ontwikkelen zich ook zelf. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een bestuurlijke visitatietraject of door een zelfevaluatie te maken die inzicht geeft in de ontwikkeling van het schoolbestuur. Dat hebben schoolbesturen afgesproken in de Strategische Agenda van de PO-Raad.

Pagina's