• Méér Muziek in de Klas roept groepen 6 en 7 op om zich aan te melden voor de Lang Leve de Muziek Wedstrijd. Deelnemende klassen maken kans op een optreden voor Koningin Máxima en een bezoek aan het Eurovisie Songfestival.

  • … en ieder zingt zijn eigen lied. Oftewel, iedereen kan vanuit zijn eigen positie bijdragen aan kwalitatief muziekonderwijs op de basisschool. Als individu, maar zeker ook in samenwerking met anderen. Hoe? Die vraag beantwoorden we tijdens het interactieve Méér Muziek in de Klas-symposium ‘3x3=9’ op 1 november. 

  • Omdat muziek nog lang niet overal een vast en vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijs is, is het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal ontwikkeld. Het programma zet in op duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio. Op woensdag 27 juni wordt er In Gelderland en Limburg een samenwerkingsconvenant Méér Muziek in de Klas Lokaal getekend.

  • De derde aanvraagronde voor de Impuls Muziekonderwijs is verlengd. Scholen die hun muziekonderwijs willen verbeteren of komend schooljaar hiermee aan de slag willen, kunnen de subsidie hiervoor nog tot uiterlijk 29 juni aanvragen of tot wanneer het budget is bereikt.

  • Minister Van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil kinderen al op jonge leeftijd enthousiast maken voor cultuur. Scholen worden niet alleen gestimuleerd om musea te bezoeken en muziekonderwijs te bieden. De minister wil ze ook expliciet uitnodigen om theater en film te bezoeken over thema’s als discriminatie, homoseksualiteit en pesten.

  • Scholen en muziekpartners die gebruik maken van de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs geven aan dat muziekonderwijs terug is in de school en dat het aan kwaliteit gewonnen heeft. Dat blijkt uit het onderzoek dat Sardes heeft uitgevoerd naar de effecten van de regeling. Daarnaast geven leerkrachten aan zich door de Impuls vaardiger te voelen in het geven van muziekonderwijs en meer zelfvertrouwen te hebben op het gebied van muziek.

  • Scholen die werk willen maken van muziekonderwijs, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij het Fonds Cultuurparticipatie. In totaal is hiervoor 5 miljoen euro beschikbaar, genoeg voor zo’n driehonderd scholen. Voor basisscholen organiseert de stichting Méér Muziek in de Klas weer een muzikale wedstrijd.

  • Ieder kind in aanraking brengen met muziekonderwijs, omdat dit niet alleen leuk is maar ook goed is voor de ontwikkeling van hun brein en bijdraagt aan betere schoolprestaties. Die doelstelling stond centraal op het symposium Morgen méér muziek in de klas, dat woensdag plaatsvond. Radio 1 sprak hierover met Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad en betrokken bij de stichting Méér muziek in de klas. 

  • Schoolbestuurders zijn van harte uitgenodigd voor het landelijk symposium Morgen Méér Muziek in de Klas op woensdag 22 maart 2017 op Paleis Noordeinde in Den Haag. Koningin Máxima, erevoorzitter...

Pagina's