• Enkele ambassadeurs van Méér Muziek in de Klas, onder wie Joop van den Ende en Erik Scherder hebben woensdag in het tv- programma De Wereld Draait Door alle hoogste groepen van de basisscholen van Nederland opgeroepen mee te doen aan de grootste muziekwedstrijd van Nederland. Méér Muziek in de Klas zet zich de komende jaren in om structureel muziekonderwijs te realiseren op alle Nederlandse basisscholen.

  • Ik heb een raadsel voor u: 'Op lange termijn zijn de resultaten verbeterd, is het pedagogisch klimaat op school prettiger en zijn de leerlingen zich bewuster van zichzelf en hun plaats in de maatschappij'. Rara, wat is het

  • Hare Majesteit Koningin Máxima bracht woensdagochtend 16 december een werkbezoek aan de Liduina basisschool in Den Haag in het kader van muziekonderwijs. Zij deed dit als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs.

  • Op dit moment lopen de aanvraagtermijnen van twee cultuursubsidies: de Impuls Muziekonderwijs en de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs. Bij sommige scholen heerst er onduidelijkheid over het onderscheid tussen beide regelingen. De verschillen op een rij.

  • Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft per 1 november 2015 de Impuls muziekonderwijs opengesteld. De subsidieregeling heeft als doel het muziekonderwijs van scholen te verbeteren door samenwerkingen aan te gaan met andere partijen uit het muziekveld.

  • Scholen kunnen gratis lesmateriaal voor muziekonderwijs downloaden op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Met dit initiatief draagt het LKCA bij aan de doelstelling van het programma Méér Muziek in de Klas om alle kinderen in het basisonderwijs kennis te laten maken met muziek.

  • Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op 10 juni, bij het eindconcert van het programma 'Kinderen Maken Muziek', het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs gelanceerd. Dit platform gaat zich de komende vijf jaar inzetten voor méér muziek in de klas. De koninging wordt zelf erevoorzitter van het platform.

  • De PO-Raad is ingenomen met de impuls Muziekonderwijs die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met private partijen aan de Tweede Kamer heeft voorgesteld. De impuls biedt het primair onderwijs de mogelijkheid om op hun eigen manier de brede vorming voor de leerlingen meer inhoud te geven. Voorzitter Rinda den Besten: ,,Dit is een mooie handreiking aan onze scholen om zowel kwaliteit als kwantiteit van ons muziekonderwijs te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat dat ook een gunstig effect heeft op de leerprestaties van kinderen.”

Pagina's