• Eenmalig geld uit het Nationaal Onderwijsakkoord heeft tijdelijk kunnen voorkomen dat meer leraren ontslagen moesten worden. Maar het is onmogelijk om hiervan éxtra leraren aan te nemen, hoe graag het primair onderwijs dat ook zou willen. Met incidenteel geld kun je namelijk geen structurele verplichtingen en dus een verantwoorde bedrijfsvoering aangaan, zo stelt de PO-Raad in een reactie op onderzoek van Beter Onderwijs Nederland, dat zij vanmiddag aan de Tweede Kamer presenteerde.

  • De aangepaste regeling personele bekostiging PO 2014-2015 is gepubliceerd. Hiermee kan bepaald worden wat de financiële consequenties zijn van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Herfstakkoord/Onderwijsbegroting 2014 en de Onderwijsbegroting 2015 voor het schooljaar 2014/2015. 

  • De Tweede Kamer is zoekende naar een nieuwe balans tussen regels en ruimte voor het onderwijs. Dat is opvallend tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting op donderdag 6 november. De roep om ruimte blijkt uit de aandacht die de Kamerleden besteden aan de wijze waarop de Inspectie van het Onderwijs zou moeten werken. Anderzijds stellen ze veel vragen over de precieze besteding van middelen.

  • Het beeld dat het primair onderwijs de afgelopen jaren extra geld heeft gekregen, is genuanceerder dan lijkt. Het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dat woensdag werd gepresenteerd, meldde dat het primair onderwijs in 2013 zevenhonderd euro per leerling meer kreeg dan in 2009. Dat betekent echter niet dat schoolbesturen nu per definitie voldoende geld hebben om hun kosten van te betalen.

  • Het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA), het Bestuursakkoord, het Herfstakkoord. Belangrijke akkoorden, die gezamenlijk behoorlijk wat consequenties hebben voor het onderwijs. Sommige hiervan zijn al uitgewerkt, over de uitwerking van andere wordt nog onderhandeld. Een volledig en gedetailleerd financieel plaatje is helaas nog niet te geven. Desondanks vindt de PO-Raad het belangrijk haar leden alvast een globaal inzicht te geven in de financiële gevolgen van de verschillende afspraken.

  • Schoolbesturen hebben tot 31 mei 2014 de tijd om koppels van beginnende en ervaren leraren aan te melden voor het project ‘Vierslagleren’. Tweehonderd beginnende leraren krijgen daardoor de komende twee jaar de mogelijkheid lessen over te nemen van doorgewinterde collega’s. Zij krijgen daarna een vaste baan van 0,4 fte.

  • Het Nationaal Onderwijsakkoord is een feit. De achterbannen van de sociale partners in het onderwijs hebben ingestemd met het akkoord. Dat schrijft de Stichting van het Onderwijs in een brief aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker.

  • Het Algemeen Bestuur van de PO-Raad heeft op 8 oktober ingestemd met het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA). De vereniging vindt het akkoord een goede stap in de goede richting, nog geen eindstation. Er bestaan ook enkele zorg- en aandachtspunten, die bij de uitvoering van de afspraken aan de orde zullen komen.

  • De leden van de PO-Raad zijn op hoofdlijnen tevreden over het Nationaal Onderwijsakkoord. Dat bleek uit vijf bijeenkomsten die de PO-Raad de afgelopen weken door het hele land organiseerde.

  • Het zomerreces is lang, maar als de Tweede Kamer eenmaal weer begint, kan ook de PO-Raad weer vol aan de slag met haar politieke activiteiten. Er staan direct alweer veel debatten op de rol. In oktober praat de Kamer over leraren. In aanloop naar dit debat spreken we met verschillende Kamerleden. Die gesprekken zijn nuttig en geven ons de gelegenheid de voor ons belangrijke thema’s onder de aandacht te brengen.

Pagina's