• Leraren gaan jaarlijks weer meer verdienen. De nullijn voor het onderwijs is van tafel, waardoor de lonen vanaf 2015 meestijgen met de inflatie. Daarnaast krijgen primair en voortgezet onderwijs samen 150 miljoen euro zodat werkgelegenheid in het onderwijs behouden blijft. Dat zijn enkele belangrijke afspraken in het Nationaal Onderwijsakkoord. ,,Het Nationaal Onderwijsakkoord is een stap in de goede richting’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • We kennen allemaal wel dat prettige en bijzondere effect van een zomervakantie. Een poosje vrij zijn, doet wonderen. Die berg administratie waar je in juni nog zo tegenop keek, werk je in september in mum van tijd weg. Was je voor de zomervakantie gewoon moe, na een aantal weken rust kan je er weer tegenaan en stort je je weer met frisse moed op een nieuw schooljaar. Ook voor het Nationaal Onderwijsakkoord was de zomervakantie een welkome onderbreking.

  • De PO-Raad noemt het Nationaal onderwijsakkoord een belangrijke stap vooruit. De sectororganisatie voor primair onderwijs is vooral blij dat afspraken zijn gemaakt over het behoud van...

  • De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de bewindslieden over een Nationaal Onderwijsakkoord zijn opgeschort. De bewindslieden konden op 28 juni geen helderheid geven over het...

  • De gesprekken tussen de Stichting van het Onderwijs en de minister en staatssecretaris van Onderwijs zijn uitgesteld. Er moet eerst duidelijkheid komen over de vraag of er ook in 2014 een nullijn...

  • De PO-Raad zet de gesprekken met het kabinet voort over het afsluiten van een Nationaal Onderwijsakkoord. ,,Wij gaan verder, omdat we het doel te belangrijk vinden'', aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

Pagina's