• Een van de mooie boeken die ik het afgelopen jaar las is De gelukkigste klas van Jack de Boer, leraar in het speciaal basisonderwijs in Franeker. De titel van zijn boek refereert nadrukkelijk aan Theo Thijssen; De Boers betrokkenheid bij zijn leerlingen doet niet onder voor die van zijn grote voorbeeld. De gelukkigste klas wil meer zijn dan een beschrijving van het leven als leraar, de schrijver laat zijn gedachten de vrije loop. De ene keer gaat het over basketballer Michael Jordan, de andere keer over de abstract redenerende filosoof Peter Sloterdijk.

  • Het onderwijs heeft tijdig en duidelijke informatie nodig over de bekostiging van het tweede NPO-jaar. Hoewel de scholen in Nederland voortvarend aan de slag gegaan zijn, staat de uitvoering van de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs bij een zeer groot deel van hen onder druk als gevolg van personeelstekort. Dat zal gevolgen hebben voor de evaluatie op landelijk niveau. Dit en meer werd deze week duidelijk tijdens een webinar over het NPO.

  • Er werken ruim 180.000 mensen in het primair onderwijs. 187.227 om precies te zijn. Leraren, schoolleiders, ondersteuners. Mensen die samen het verschil maken voor onze kinderen. Mensen van wie momenteel veel, soms bijna het onmogelijke, wordt gevraagd. Die moe zijn na vele quarantaines, elke dag maar weer afwachten wie er zullen zijn, en ook de vraag of je zelf nog fit bent. Mensen die, evenals onze zorgprofessionals, waardering en begrip verdienen in deze zoveelste verlenging van de coronatijd. 

  • De leden van de PO-Raad bespraken vandaag tijdens de ALV de koers en opzet van de nieuwe strategische agenda. De speerpunten hiervan werden gezamenlijk in groepen getoetst en uitgewerkt. ,,We willen een sterke PO-Raad die een belofte durft te doen aan de maatschappij", zei voorzitter Freddy Weima in zijn speech. 

  • Elke dag zitten er meer groepen thuis vanwege Covid. En voor de klassen die wel naar school mogen moeten de directeuren van Movare alles op alles zetten om er personeel voor te krijgen. Veelal mensen die waren aangetrokken om de plannen voor het Nationaal Programma Onderwijs uit te voeren. ,,NPO is grotendeels on hold”, constateert bestuurder Ryszard Kruszel. Sterker: De leerachterstanden lopen weer op. 

  • Welke kansen en knelpunten ervaar jij in de uitvoering van jouw plannen voor het nationaal programma onderwijs? Wat wil je graag bereiken in het tweede NPO jaar en wat heb je hiervoor nodig? En hoe pakken de doelstellingen en aansturing voor jou uit die OCW verbond aan het NPO? De PO-Raad hoort het graag van je en nodigt zijn leden uit voor een webinar op 6 december.  

  • Ze hadden al zo’n 50 vacatures voor dit nieuwe schooljaar openstaan. En toen zag stichting INOS dat aantal naar aanleiding van de NPO-plannen verdubbelen tot bijna 100. Driekwart van de NPO-vacatures is inmiddels ingevuld, door bestaande collega’s. Nicole van Son en Constance Janssen van INOS leggen uit hoe ze dat aanpakten.

  • Scholen kiezen in de uitvoering van hun NPO-plannen voor kwaliteit. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs die vandaag verscheen. ,,Het onderwijs wil de NPO-middelen gebruiken voor duurzame verbeteringen en verdient daar alle lof voor”, reageert PO-Raad voorzitter Freddy Weima. ,,Deze eerste monitor laat ons tegelijkertijd zien dat bekende knelpunten, zoals de beschikbaarheid van personeel, ook bij het NPO belemmerend werken.”   

  • Alle schoolorganisaties in Nederland zijn druk met het uitvoeren van hun NPO-plannen. Verantwoording van de manier waarop je de NPO-middelen besteedt, hoort daarbij. De PO-Raad krijgt daarover veel vragen en maakte een handreiking die je uitlegt hoe de NPO-middelen kunnen worden verantwoord in het jaarverslag en XBRL. Ook krijg je suggesties voor de inrichting van de administratie. 

Pagina's