• De koers uitzetten voor de lange termijn, daar gaat het dit schooljaar om wat Freddy Weima en Anko van Hoepen betreft. En daarmee doelt het dagelijks bestuur van de PO-Raad niet alleen op de nieuwe strategische agenda voor de eigen vereniging; ze verwachten van een nieuw kabinet dat het het lef heeft structureel in onderwijs te investeren om een basis te leggen voor blijvende verbetering in de toekomst. 

  • Zelden viel het woord ‘tandvlees’ zo vaak als de afgelopen maanden. In de coronatijd liepen de leraren op hun tandvlees, evenals veel leerlingen en hun ouders. Ook de schoolleiders en schoolbestuurders kregen het stevig voor de kiezen. Aan het eind van een normaal schooljaar neemt de vermoeidheid vaak toe en worden de lontjes korter, in dit coronaschooljaar was het in het voorjaar al zichtbaar en voelbaar. Des te groter is het compliment voor al die mensen in het onderwijs die maar doorgingen, er alles aan deden om de kinderen door deze moeilijke periode heen te slepen.

  • Bijna 80% van de schoolbesturen wil de komende twee jaar extra personeel inzetten. Maar 42% van hen weet niet waar ze dat personeel vandaan moeten halen. Uit een ledenpeiling van de PO-Raad blijkt dat het lerarentekort scholen verhindert de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te zetten zoals zij denken dat het effectief is om door corona opgelopen leervertraging in te lopen. ,,Er zijn op heel veel plekken onvervulde vacatures. De nood is hoog in de Randstad, maar ook in heel veel andere regio's loopt het personeelstekort op. Scholen moeten noodgedwongen improviseren'', zegt Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad. 

  • Al voor er sprake was van een NPO vormden de scholen van Octant een Taskforce Onderwijskwaliteit. Doel: goede elementen van het afstandsonderwijs behouden. De Taskforce is een plek van verbinding en inspiratie, vertelt schooldirecteur Marjolein Brouwer, waar nu plannen voor het NPO worden uitgewisseld. ,,Het mooie van het NPO is dat dat ons dwingt te kijken naar wat er echt gebeurt.”

  • Hoe kun je extra personeel inzetten voor het uitvoeren van jouw NPO-schoolplannen zonder na afloop met onverwachte kosten te zitten? De PO-Raad ontwikkelde een rekentool die je inzicht geeft in de werkgeverslasten tijdens de NPO-periode en de kosten van transitievergoedingen en mogelijke werkloosheidskosten na afloop.  

  • ,,Een bijzonder cadeautje”. Dat dacht ib’er Marla de Groot van IKC De Werf in Zaandijk toen het Nationaal Programma Onderwijs werd bekendgemaakt. Samen met het team maakte ze een ontwerp voor herstel, ontwikkeling en vernieuwing van hun onderwijs. De school gaat de plannen uitvoeren die al vóór coronatijd leefden. ”Maar ik dacht ook: dit gaat de échte problemen niet oplossen.”

  • In het heetst van de coronapiek een herstelplan maken? Dat weigerde bestuurder Irene Koning van haar medewerkers te vragen. Twee weken geleden bespraken de scholen van stichting Fedra hun NPO-plannen met elkaar en het bestuur. Duurzaam en eenvoudig is het devies. Koning heeft vertrouwen in de kwaliteit van deze plannen maar grote zorgen over hoe het onderwijs hier over twee jaar op afgerekend wordt. ,,Ik denk dat we dit als boemerang terugkrijgen.”

  • Kinderen hebben in de coronaperiode lessen gemist; moet deze onderwijstijd ingehaald worden? Over die vraag heeft het Impactteam corona & onderwijskwaliteit van de PO-Raad zich gebogen. Het team constateert dat simpelweg extra uren investeren niet de oplossing is. De meeste winst kan behaald worden door het slimmer en beter benutten van onderwijstijd. 

  • Vanaf vandaag kan elke school berekenen hoeveel geld ze het komende schooljaar precies krijgt voor het Nationaal Programma Onderwijs. Ook is meer bekend over de verantwoording van de NPO-middelen.

  • Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) komt volgend schooljaar zo’n € 700 per leerling en € 250 per eenheid achterstandspunt beschikbaar. Voor het (v)so liggen deze bedragen hoger. Dat maakte demissionair minister Slob vandaag definitief bekend.

Pagina's