• Welk exact bedrag een school via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kan ontvangen en hoe het onderwijs daarover verantwoording aflegt, maakt OCW in juni duidelijk. Het ministerie verzamelt en beantwoordt al wel veel gestelde vragen over het NPO in de Q&A NPO op haar website. Ook de PO-Raad krijgt de nodige vragen van leden over NPO-bekostiging en -verantwoording. We zetten de informatie waar de meeste vraag naar is, voor je op een rijtje:

  • Degene die vroeger een stoomlocomotief bediende ‘stond aan de lat’. Die lat was de regulateur, een hefboom waarmee, kort gezegd, de snelheid werd geregeld. Aan de lat staan is keihard werken. Maar je doet het niet alleen. Er zijn nog meer mensen aan het werk op de trein. Dit is het beeld waarbij ik met trots aan onze leden denk: staand aan de lat, met de blik gericht op de onderwijskwaliteit.

  • Het ministerie van OCW publiceerde vandaag een stappenplan dat scholen helpt met het maken van een schoolscan. De scan is de eerste stap in het Nationaal Programma Onderwijs na Corona zoals het ministerie dat schetste. De PO-Raad constateert dat het stappenplan aansluit bij wat scholen al doen: in kaart brengen hoe de leerlingen ervoor staan. Bovendien is het stappenplan vrijwillig. 

  • Hoe werk je evidence-informed aan onderwijskwaliteit? Op 21 april organiseert de PO-Raad een webinar naar aanleiding van de resultaten van de Staat van het Onderwijs. Prof. Inge de Wolf  gaat in gesprek over kansrijke aanpakken om evidence-informed te werken aan het verbeteren van basisvaardigheden.

  • De hoofdlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs na Corona (NPO) zijn geschetst en die leverden de nodige reacties op. In dit webinar gaat de PO-Raad met zijn leden in gesprek over het NPO. We praten je bij en willen graag van je horen welke punten van zorg en kansen je ziet, wat je aan ondersteuning nodig hebt bij de uitvoering van het NPO en we delen voorbeelden van besturen en scholen die al aan de slag zijn.

  • Een breed palet met bewezen effectieve maatregelen is in april beschikbaar, stelde minister Arie Slob (Onderwijs) vorige week in het debat met de vaste Kamercommissie. Ook krijgt de Kamer twee keer per jaar een voortgangsrapportage, zo is afgesproken.

  • De Tweede Kamer gaat in debat over het Nationaal Plan onderwijs na corona, waarmee het kabinet het onderwijs meerjarig wil ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. De PO-Raad heeft de Kamer in een brief een aantal punten van aandacht meegegeven.