• De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt voor het verantwoorden van de financiële positie van een schoolbestuur in het primair onderwijs. Er is voor leden van de PO-Raad nu een vernieuwde versie van deze handreiking beschikbaar. 

  • Pagina

    De  PO-Raad start binnenkort met een nieuw Netwerk Financiën. Dit netwerk adviseert  het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende de financiën in het primair...