• Het Netwerk Krimp vergadert vier keer per jaar in Utrecht.

  • In veel regio’s daalt het aantal leerlingen en dat heeft gevolgen voor hoe scholen en hun besturen hun organisatie en onderwijs moeten inrichten....