• Pagina

    Expertgroepen...

  • Het Netwerk Passend onderwijs adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over passend onderwijs. Bijvoorbeeld als het gaat om de vormgeving van passend onderwijs in de regio’s. Op...