• Pagina

  Expertgroepen...

 • Het Netwerk Professionalisering vergadert vier keer per jaar in Utrecht.

 • Het Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT komt vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in Utrecht.

 • ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan goed en vernieuwend onderwijs. Het helpt scholen iedere leerling meer op maat les te geven en zijn talenten te ontplooien zodat hij voldoende is toegerust op de samenleving van de toekomst. Anderzijds kan ICT scholen in de bedrijfsvoering ondersteunen. Door bijvoorbeeld digitale systemen op elkaar te laten aansluiten, worden scholen ontlast bij het...

 • In veel regio’s daalt het aantal leerlingen en dat heeft gevolgen voor hoe scholen en hun besturen hun organisatie en onderwijs moeten inrichten....

 • Het Netwerk Inspectietoezicht komt vier keer per jaar bij elkaar op wisselende locaties in Utrecht.

 • De rol van de Inspectie van het Onderwijs, ofwel het extern toezicht, staat voortdurend ter discussie. Wat is de juiste balans tussen kwaliteitsnormen, verantwoording en onderwijsvrijheid? In het Bestuursakkoord staat dat de Inspectie op termijn een goed kwaliteitszorgsysteem zal accepteren als verantwoording. Als de kwaliteitszorg op orde is, kan de Inspectie achteruit stappen. ...

 • Het Netwerk Financiën en Huisvesting komt drie keer per jaar bij elkaar bij de PO-Raad in Utrecht.

 • Op het gebied van financiën en huisvesting gebeurt er veel in het primair onderwijs. Als we het hebben over financiën, dan gaat het onder andere over financieel management, de bekostiging van het onderwijs en de wijze waarop de verantwoording over de financiën in relatie tot de lumpsum plaatsvindt. Bij huisvesting gaat het over thema’s als doordecentralisatie, verbetering van de kwaliteit van...

 • Leren vindt niet alleen op school plaats. De omgeving van een kind heeft veel invloed op de ontwikkeling. Dat vraagt om samenwerking en verbinding met ouders en andere organisaties rondom het kind en de school. Dat stelt school, ouders en partners voor een gezamenlijke opdracht....

Pagina's