• Kan ik meepraten over het beleid van de PO-Raad?

    De PO-Raad wil haar leden zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom is het van groot belang dat u ons als lid laat weten wat er bij u leeft. U heeft als lid direct en statutair invloed op de Algemene Ledenvergadering. Wij vragen u daarnaast ook uw input te geven op bijvoorbeeld onze netwerkbijeenkomsten rond uiteenlopende thema’s. Voor meer informatie over de netwerken klikt u hier.

  • Hoe komen de standpunten van de PO-Raad tot stand?

    De PO-Raad vertegenwoordigt haar leden, oftewel de schoolbesturen. De standpunten van de PO-Raad vertegenwoordigen dus de standpunten van de schoolbesturen. Door middel van netwerkbijeenkomsten en onderzoeken worden de behoeften in kaart gebracht. Wilt u hiervan deel uitmaken? Meld uzelf dan aan voor één van de netwerken

  • Het Netwerk Onderwijsinhoud en - opbrengsten komt vier keer per jaar bijeen. Het Netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende de kwaliteit van het...

  • Op 20 november komt het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT bij elkaar. Deze wordt gehouden in het kantoor van de PO-Raad aan de Aidadreef 4, te Utrecht.

  • De PO-Raad is voor het netwerk School & Omgeving op zoek naar nieuwe leden. De leden van dit netwerk hebben affiniteit met het thema en zijn in staat en bereid om in het netwerk te spreken en te adviseren vanuit een bestuurdersperspectief. De netwerken van de PO-Raad spelen een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van het bestuur en behandelen vraagstukken op bestuurlijk-strategisch niveau. Let op: Vanwege grote belangstelling is de reactietermijn ingekort.

  • Het netwerk Onderwijsinhoud en –opbrengsten komt in 2014 op de volgende momenten bijeen: Donderdag 22 mei van 10.00 – 13.00 uur Vrijdag 12 september van 10.00 – 13.00 uur Donderdag 13 november van...

  • In het netwerk Onderwijsinhoud en -opbrengsten staan vraagstukken met betrekking tot deze thema’s centraal. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gesprek over wat leerlingen nu precies (dienen te) leren...

Pagina's