• Het gebruik van digitale oefenprogramma’s in het basisonderwijs levert overwegend positieve resultaten op voor de leerprestaties. Daarnaast werkt het goed als leraar en leerling de controle over het leerproces delen en afwisselen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Oberon.

 • Reguliere basisscholen, speciale basisscholen (sbo) en scholen voor speciaal onderwijs (so) werken steeds meer en vaker samen. Dat doen zij om beter passend onderwijs te kunnen bieden, maar ook vanuit financiële noodzaak als gevolg van de landelijke verevening of een algehele leerlingdaling in de regio. 

 • Onderwijsprofessionals die vragen hebben over de onderwijspraktijk kunnen sinds deze week met deze vragen terecht bij de Kennisrotonde. Dit nieuwe online loket – dat bestaat uit medewerkers van onder meer het NRO – beantwoordt vragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis.

 • Heb je hart voor onderwijs en onderzoek? Kom dan naar het NRO-congres op 4 november in Amersfoort, een avontuurlijke en dynamische dag waarop kennisdeling, inspiratie en ontmoeting centraal staan....

 • Onderwerp
  23-12-2014

  De leraar en de schoolleider zijn de sleutel tot het blijvend verbeteren van het hele onderwijs. Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt daarnaast dat scholen zich als geheel ontwikkelen en nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van vragen uit de scholen.... Lees verder

 • Op woensdag 24 september organiseert het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) van 15:30 tot 19:30 uur een matchmakingsbijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers...

 • Heeft uw school een onderzoeksvraag maar nog geen onderzoeker, adviseur of andere school gevonden om een consortium mee te vormen en subsidie aan te vragen? Kijk dan op de website van het Nationaal...

 • De PO-Raad en VO-raad hebben Marja Blom, voorzitter CvB van Willibrord Stichting en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht, voorgedragen als stuurgroeplid van het Nationaal Regieorgaan...