• Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Microsoft Office365 problemen oplevert voor de privacy van leerlingen. De voorwaarden die Microsoft stelt aan het gebruik van Office365 stroken met het privacyconvenant dat PO-Raad en VO-raad eerder sloten met uitgeverijen en leveranciers.