• In het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017 is opgenomen dat wanneer werkgevers en werknemers uiterlijk op 1 juli 2016 in een vaststellingsovereenkomst afspreken dat ontslag plaatsvindt in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2016, de huidige (onaangepaste) WOPO van kracht zou zijn. Nader overleg tussen cao-partners heeft geleid tot twee aanvullingen op deze afspraak, waaronder verlenging van de termijn tot 8 juli.

  • Op 1 juli wordt de nieuwe CAO PO 2016-2017 officieel van kracht. De PO-Raad en de vakbonden zijn op dit moment bezig met het schrijven van de officiële tekst van de cao. Die verschijnt zo snel mogelijk op de websites van de PO-Raad en de vakbonden.