• Aanmelden: Aanmeldformulier Voorlichtingsbijeenkomst CAO PO 2018

  • Op dinsdag 10 mei organiseert de PO-Raad een webinar over het onderhandelaarsakkoord CAO PO. Praktische informatie hierover volgt.

  • U kunt zich via dit formulier aanmelden voor de landelijke bijeenkomst over het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017.

  • De PO-Raad en vakorganisaties hebben woensdag 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs afgesloten. De partijen zijn tot een akkoord gekomen, waarbij de kwaliteit en continuïteit van het primair onderwijs zo goed mogelijk gegarandeerd wordt.

  • Thema
    01-01-2015

    Hoe krijgen we voldoende en ook de beste mensen voor de klas? Dat is op dit moment de hamvraag als we het hebben over werkgeverszaken. Het complexe arbeidsmarktprobleem in het primair onderwijs is niet alleen een vraagstuk voor de politiek. De sector beschikt zelf over een aantal belangrijke knoppen om aan te draaien.

  • Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal specifieke situaties nog onduidelijkheden bestaan. Op basis van binnengekomen signalen is nader overleg gevoerd en presenteren cao-partijen hierbij een nader aangevulde en verbeterde tekst die tevens is voorzien van een toelichting.

Pagina's