• Hoe is privacy bij u op school geregeld? Privacy is een thema dat doorlopend aandacht verdient. Snel op de hoogte zijn van hoe u privacy op uw scholen goed kunt organiseren? Bekijk de kennisclips van Kennisnet, ICT-partner van de PO-Raad.

 • Veel schoolbesturen willen meer doen met ICT in de klas om hun leerlingen te helpen leren. Maar de technologische revolutie gaat zo snel dat het voor scholen niet altijd gemakkelijk is te beslissen hóe ze ICT de school binnenhalen. Kennisnet, ICT-partner van de PO-Raad, komt met een Technologiekompas, dat scholen helpt met het maken van de juiste keuzes. Daarnaast bieden de PO-Raad en Kennisnet samen diverse praktische tools en ondersteuning om scholen en hun besturen verder te helpen met ICT in hun onderwijs.

 • Pagina

  Om goed gebruik te kunnen maken van ICT in het onderwijs is beschikken over de juiste hardware (tablets, pc’s) en software (platform, programmatuur) cruciaal. Er zijn veel verschillende middelen...

 • Waar moet ik op letten bij het kiezen van analoog en digitaal lesmateriaal?

  Het kiezen van passend lesmateriaal start bij het formuleren van de gewenste onderwijssituatie. Hoe ziet het onderwijs in mijn school eruit? Nu, komend jaar, over vijf jaar? Zo maakt u een toekomstbestendige keuze. Past analoog lesmateriaal hierin of is de (gedeeltelijke) overstap naar digitale middelen beter? De tweede groep biedt, mits goed ingezet met de Vier in balans randvoorwaarden, meer mogelijkheden tot differentiatie, maatwerk, variatie, automatisering en real-time monitoring.

  Lees voor meer informatie over leermiddelen de brochure Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling van de PO-Raad.

 • Hoe maken andere scholen ruimte vrij voor het ICT-vaardig maken van leraren?

  Scholing is allereerst een kwestie van prioritering. Daarnaast kan scholing, ook op het gebied van ICT, op verschillende manier gefinancierd worden.

  1. De cao van het primair onderwijs biedt ruimte voor professionalisering (p.153-157). Directieleden, onderwijs- en onderwijsondersteunend personeel kunnen zich beroepen op deze cao-afspraken.
  2. In de lumpsum (de financiering voor scholen) is ook een bedrag opgenomen voor scholing van het personeel.
  3. Daarnaast kunnen scholen gebruikmaken van de prestatiebox. Dit is een extra budget bovenop de lumpsum voor onder meer professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Deze prestatiebox geldt nog tot en met 2015/2016.
  4. Er zijn ook andere innovatieve voorbeelden van scholen.
    1. Zo krijgen startende leraren in Den Haag e.o. dankzij het project “Versterking Samenwerking” van de pabo van de Haagse Hogeschool een begeleidingstraject van 60 uur over drie jaar. Hieronder valt ook bijvoorbeeld een cursus differentiëren.
    2. Leraren van de Katholieke Pabo Zwolle kunnen door samenwerking met zes andere schoolbesturen een master aan de pabo volgen. De uren die besteed worden aan de studie worden vervangen door een startende leraar die ook de opleiding volgt.
 • Welke vaardigheden zijn essentieel voor leraren om aan de slag te kunnen gaan met ICT in het onderwijs?

  Als uw leraren aan het werk gaan met ICT, dan is het niet alleen van belang dat zij kunnen werken met de apparatuur (ICT-geletterdheid), maar ook dat zij deze inhoudelijk kunnen inzetten voor het onderwijs. Hier horen verschillende vaardigheden bij.

  Onder ICT-geletterdheid verstaan we:

  • Instrumentele vaardigheden
  • Informatievaardigheden
  • Mediavaardigheden

  Bij een inhoudelijke toepassing van ICT in het onderwijs hoort:

  • Leerlingen ICT-vaardigheden bijbrengen
  • ICT gebruiken voor pedagogische en didactische doelen
  • Resultaten van leerlingen in digitale leermiddelen evalueren
  • Digitaal leermateriaal combineren en flexibel toepassen
  • Op de hoogte zijn, innoveren en delen van kennis over ICT in het onderwijs

  Uitleg over deze ICT-vaardigheden is onder meer te vinden in de professionaliseringstoolkit van Ixperium, de kennisbasis ICT 2013 van Leroweb en het competentiemodel van Mediawijzer.

  Leuke voorbeelden van innovatieve leraren vindt u in de artikelen “Hoe werkt… leraar van het jaar”, bijvoorbeeld PO winnaar 2015.

 • U wilt aan de slag met ICT om leerlingen te laten leren en uw leraren te ondersteunen bij het lesgeven maar u weet niet waar u moet beginnen. Of u bent daarmee al aan de slag maar u kunt hulp gebruiken bij het zetten van die volgende stap. Hoe ver u ook bent, de PO-Raad en Kennisnet zijn er om u verder te helpen. 

 • Om op een gestructureerde manier ICT in te zetten voor het geven van onderwijs is het belangrijk dat een schoolbestuur eerst een innovatie- en investeringsplan maakt. Om u daarmee verder op weg te helpen, heeft de PO-Raad in samenwerking met Kennisnet een format innovatie- en investeringsplan onderwijs en ICT ontwikkeld.

 • Pagina

  De Helpdesk+ is het digitale en telefonische loket waar schoolbestuurders terecht kunnen voor al hun vragen over de inzet van ICT in het onderwijs, eenvoudig of complex. Op een deel van uw vragen...

Pagina's