• Grote kans dat de leerlingen op uw school regelmatig whatsappen, facebooken en twitteren. In het Nationale Onderwijsdebat 2013 dat op woensdag 2 oktober plaatsvindt, verdiepen we ons in de vraag naar gebruik, toepassing en omgang met sociale media in het onderwijs.

  • Op 13 november wordt tijdens de Onderwijsdagen aandacht besteed aan ICT in het primair onderwijs. Hier worden trends en ontwikkelingen gepresenteerd. Het thema is 'gepersonaliseerd leren' en hoe ICT leren op maat kan mogelijk maken.

  • De PO-Raad volgt de ontwikkeling van zogenoemde iPad-scholen met grote belangstelling. Ze vindt het belangrijk dat scholen zoveel mogelijk gebruik maken van ICT. Onderwijs moet immers in ontwikkeling blijven en zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. ICT draagt daaraan bij.

  • Het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ICT in het primair onderwijs. Dit netwerk komt...

  • Het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ICT in het primair onderwijs. Dit netwerk komt...

  • Het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ICT in het primair onderwijs. Dit netwerk komt...

  • Het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ICT in het primair onderwijs. Dit netwerk komt...

  • Het was een bewogen week voor onderwijs en ICT. In de Jaarbeurshal in Utrecht barstte ICT-en Onderwijsbeurs IPON uit zijn voegen en deze week werd bekend dat Nederland zogenoemde Steve Jobs scholen krijgt: Scholen zonder boeken, waar leerlingen enkel de iPad gebruiken. De PO-Raad volgt de ontwikkelingen op het gebied van ICT en innovatie op de voet.

  • Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) wil het gebruik van nuttige apps in het onderwijs stimuleren. Hij nodigt het primair onderwijs-veld (leraren, ouders, leerlingen, etc.) daarom uit mee te doen aan de wedstrijd Meester App.

  • Het netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijsinnovatie en ICT in het primair onderwijs. Het netwerk houdt...

Pagina's