• “Tien procent van de scholen gebruikt een methode of leerlijn voor kunstzinnige oriëntatie. De prestaties van leerlingen op deze scholen zijn beter dan op scholen die geen methode gebruiken”.  ...

  • Onderwerp
    23-12-2014

    Inzichten uit de wetenschap kunnen bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals. Hierbij is het belangrijk dat het onderzoek aansluit op de vragen die op de werkvloer van scholen spelen.