• Onderzoek wat het kost als kinderopvang en onderwijs vergaand kunnen samenwerken én kijk wat dit oplevert. Trek regels en bijbehorend toezicht daarnaast gelijk. Hiervoor pleiten de PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een positionpaper. Donderdag spreekt de Tweede Kamer hierover in een rondetafelgesprek.

 • Als onderwijs en kinderopvang meer samenwerken, competenties en talenten beter met elkaar verbinden en pleiten voor onschotting, dan ligt een geslaagd Integraal Kindcentrum voor de hand.

 • Doelgroep: bestuurders en leidinggevenden in kinderopvang, primair onderwijs, welzijn en gemeenten....

 • Investeren in kindvoorzieningen is noodzakelijk om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Onderwijs, kinderopvang, gemeenten, de Sociaal Economische Raad en ook de Onderwijsraad hebben zich...

 • Onderwerp
  11-01-2015

  Wanneer een kind instroomt in het primair onderwijs, heeft het al een hele ontwikkeling doorgemaakt: thuis, in de buurt en vaak ook op een voorschoolse voorziening. Het brein is al voor een groot deel gevormd en daarmee de basis voor maatschappelijk succes. De basisschool is een schakel in de keten in die totale ontwikkeling van jonge kinderen. Samenwerking is daarom essentieel. 

 • Thema
  21-11-2014

  It takes a village to raise a child. Wanneer kinderen instromen in het primair onderwijs, hebben ze al een ontwikkeling doorgemaakt: thuis, op een kinderdagverblijf, een voorschool of een peuterspeelzaal. En zodra ze vier zijn geworden, gaat het leren en ontwikkelen ook buiten schooltijd door: in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. Kinderen leren overal en altijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Onderwijs is teamwork. Lees verder

 • Kinderopvang en peuterspeelzalen worden samengevoegd. Zowel werkende als niet-werkende ouders krijgen daarbij recht op twee dagdelen kinderopvangtoeslag voor alle kinderen tot vier jaar. Dat staat in een plan dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) na de zomer presenteert. Op dit moment is het plan nog niet concreet uitgewerkt, wel is de PO-Raad op de hoogte van deze ontwikkelingen.

 • Gerdi Verbeet wordt per 1 november voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Waarborgfonds Kinderopvang. Ze volgt Margo Vliegenthart op die deze functie ruim vier jaar bekleedde. Ook de...

 • De deelnemende scholen aan het experiment flexibilisering onderwijstijd werken op meerdere manieren aan onderwijsvernieuwing. Naast flexibele tijden zijn de randvoorwaarden voor het onderwijs in...

 • Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) biedt sinds 1 oktober toegang tot informatie rondom het ontwikkelen, financieren en organiseren van de huisvesting van kindvoorzieningen....

Pagina's